วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย

26 ม.ค. 2020
4134

ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 สทศ. ได้นำ ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อย เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียน ได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • 01 วิชาภาษาไทย : Download PDF
  • 02 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : Download PDF
  • 03 วิชาภาษาอังกฤษ : Download PDF
  • 04 วิชาคณิตศาสตร์ : Download PDF
  • 05 วิชาวิทยาศาสตร์ : Download PDF

Drive สำรอง ข้อสอบอยู่ในนี้ทั้งหมด : Drive

ที่มาเนื้อหา : www.niets.or.th


Loading...