วันอาทิตย์, 29 มกราคม 2566

การรับรองหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

23 ม.ค. 2020
2729

สำหรับท่านที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู 

การรับรองหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 สถาบัน 40 หลักสูตร (มีหลักสูตรนานาชาติ)

หมายเหตุ
1. เห็นสถาบันที่ถูกใจแล้ว ไปที่หน้าเว็บไซต์ของสถาบันดังกล่าว เพื่อดูรายละเอียดการรับสมัคร

2. การรับสมัครเป็นอำนาจของสถาบันที่ได้รับมอบจากคุรุสภาตามขอบเขตที่กำหนด สอบถามที่สถาบันได้เลย

3. จำนวนที่รับ ปีที่เปิดเรียน เป็นไปตามการรับรอง

4. จบแล้วสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
2 ความคิดเห็น
วันเพ็ญ เมื่อ 23/01/2020 11:55

เชียงรายรับหลักสูตรใดบ้างคะ

ไชยา เมื่อ 23/01/2020 11:55

ไม่มี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา หรอครับ