วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเอกสารประกอบการย้ายข้าราชการครู 2563

รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้คะแนน ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563

1.ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563

2. รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายขราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563


Loading...