วันเสาร์, 15 สิงหาคม 2563

รายละเอียดเอกสารประกอบการย้ายข้าราชการครู 2563

รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้คะแนน ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563

1.ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563

2. รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายขราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2563
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เอกสารนักเรียนย้าย
ตัวอย่างการเขียนแบบคำร้องขอย้าย
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กรณีปกติ)​ สังกัด​ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ กระทรวงศึกษาธิการ​ ป​ี​ 2563​
วิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
Loading...