วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

รวมเนื้อเพลงอาเซียน

เพลง Greeting ASEAN

1. Sawas Dee I’m glad to meet you ( สวัสดี แอม แกรด ทู มิท ยู )
I’m happy to see you today . (แอม แฮปปี้ ทู ซี ยู ทู เดย์ ) I hope that you are in my mind. ( อาย โฮพ แดท ยู อาร์ อิน มาย มาย )
You and I happy to be friend . ยู แอนด์ อาย แฮปี้ ทู บี เฟรนด์ 2.Ming-gar –ba มิงกาลาบา /
3.Xin Chao ซินจ่าว /
4.Kumusta กูมุสตา /
5. Sabaidee ซำบายดี
6-7..Salamat Datang ซาลามัดดาตัง
8.Salamat Siang ซาลามัดเชียง /
9. Ni Hao หนีห่าว /
10 Sau sadai ซัวสเดย์

เพลง สวัสดีอาเซียน

คำร้อง / ทำนอง ปิง กัมมุนา ดนตรี อ. เรวัต จันตะแสง และ สุทธิศักดิ์ อุทรักษ์ คณะนักร้อง โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จ. บุรีรัมภ์
* เช้าตื่นเรามาเจอกัน ทักทายไหว้กันยกมือสวัสดี สวัสดี สวัสดี
สิงค์โปร์ เค้าว่า หนีห่าว ส่วนพี่น้องลาว หยังเว้า สะบายดี หนีห่าว สะบายดี
พม่า ว่า มิงกะลาบา กูมุสตามาจากฟิลิปปินส์ (ช้ำ)
มาเล และบรูไนท์ ใช้เหมือนกัน ซาลามัดดาตัง ซาลามัดดาตัง
เวียตนามพูดว่า ซินจ่าว กัมพูชา เค้าว่า จุ่มเรียบซัว
อินโดก็มีนะตัว ซาลามัดปากิ สวัสดีตอนเช้า (ซาลามัดปากิ สวัสดีตอนเช้า)

เพลง ASEAN Way

Raise our flag high, sky high. เรส เอาร์ แฟลก ไฮ สกาย ไฮ
Embrace the pride in our heart. เอมแบลซ เดอะ ไพรด์ อิน เอาท์ เฮิร์ท
ASEAN we are bonded as one. อาเซียน วี อาร์ บอนด์ อาส วัน
Look’in out to the world. ลุคคิน เอาท์ ทู เดอะ เวิร์ด
For peace our goal from the very start. ฟอร์ พีซ เอาท์ โกล์ ฟอร์ม เดอะ เวอร์รี่ สตารท์
And prosperity to last. แอน โพรสเพอร์ริตี้ ทู ลาส
We dare to dream, วี แดร์ ทู ดรีม
We care to share. วี แคร์ ทู แชร์
Together for ASEAN. ทูเก็ทเตอร์ ฟอร์ อาเซียน
We dare to dream, วี แดร์ ทู ดรีม
We care to share วี แคร์ ทู แชร์
For it’s the way of ASEAN ฟอร์ อิทส์ เดอะ เวย์ ออฟ อาเซียน

เพลง ASEAN Way

มาริสา สุโกศล ขับร้อง กิตติคุณ สดประเสริฐ ทำนองและเรียบเรียง สำเภา ไตรอุดม ทำนอง

พลิ้วลู่ลมโบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ วันที่เรามาพบกัน

** อาเซียนเป็นหนึ่ง ดั่งที่เราปรารถนา เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้น หล่อหลอมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว อาเซียนยึดเหนียวสัมพันธ์ ให้สังคมนี้มีแต่แบ่งปัน เศรษฐกิจมั่นคงก้าวไกล

Raise our flag high, sky high Embrace the pride in our heart. ASEAN we are bonded as one. Looking out to the world. For peace our goal from the very start. And prosperity to last. We dare to dream, We care to share. Together for ASEAN. We dare to dream, We care to share For it’s the way of our ASEAN Repeat ** อาเซียนมั่นคงก้าวไกล

 เพลง อาเซียนร่วมใจ

เนื้อร้อง/ทำนอง ประภาส ชลศรานนท์    ดนดรี คุณพระช่วย ออร์เคสตรา
ขับร้อง ปาน ธนพร แวกประยูร /  พีระพัฒน์ เถรว่อง

(ซ้ำ *) อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ลาว ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน ฟิลิปปินส์ … อินโดนีเซีย          อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ  อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ

(ญ.) รอบบ้านเราอยู่ติดกัน ขอบรั้วชนกัน เป็นบ้านพี่เมืองน้อง        ตะวันออกเฉียงใต้เรืองรอง แผ่นดินสีทองสาดส่องบ้านเรา รอบบ้านเราอยู่ติดกัน สุขทุกข์รวมกัน แบ่งปันบรรเทา ฝนรั่ว ฝนแล้งก็แบ่งเบา บ้านเธอบ้านเขาเรามาช่วยเหลือกัน  (ซ้ำ *)

(ช.) ข้าวปลาและอาหาร ตั้งร้านเรียงกัน ผูกพันแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมเราหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนเชื่อมโยง เสริมส่งแข็งแรง(พร้อมกัน) มาจับมือกันสร้างรั้ว เพราะลมเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรงรั้วนี้จะแข็งจะแกร่ง มันอยู่ที่เรา ผองชาวอาเซียนร่วมใจ         (ซ้ำ *)

(ญ.) รอบบ้านเราอยู่ติดกัน ขอบรั้วชนกัน เป็นบ้านพี่เมืองน้องตะวันออกเฉียงใต้เรืองรอง แผ่นดินสีทองสาดส่องบ้านเรา

(ช.) เพราะบ้านเราอยู่ติดกัน สุขทุกข์ร่วมกัน แบ่งปันบรรเทาฝนรั่ว ฝนแล้งก็แบ่งเบา บ้านเธอบ้านเขาเรามาช่วยเหลือกัน   (ซ้ำ *)

(ช.) ข้าวปลาและอาหาร ตั้งร้านเรียงกัน ผูกพันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเราหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนเชื่อมโยง เสริมส่งแข็งแรง

(พร้อมกัน) มาจับมือกันสร้างรั้ว เพราะลมเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรงรั้วนี้จะแข็งจะแกร่ง มันอยู่ที่เรา ผองชาวอาเซียนร่วมใจ

(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) มาเลเซีย พม่า

(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) กัมพูชา ลาว ไทย

(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน

(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย … อาเซียน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]