วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.3

แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ จัดทำขึ้นสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ในการปฏิบัติงานในการตรวจและประเมิน (5 ปีการศึกษา) เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ประกอบด้วย

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

2. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 1 เอกสารแนบ วฐ.3 (ข้อ 2.5)

3. เอกสารแนบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 5 ปีการศึกษา

4. เอกสารแนบ ภาพประกอบการตรวจสอบและประเมินผล

ดาวน์โหลดเอกสารเป็นไฟล์ ZIP


Loading...