วันศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2564

แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.3

แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ จัดทำขึ้นสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ในการปฏิบัติงานในการตรวจและประเมิน (5 ปีการศึกษา) เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ประกอบด้วย

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

2. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 1 เอกสารแนบ วฐ.3 (ข้อ 2.5)

3. เอกสารแนบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 5 ปีการศึกษา

4. เอกสารแนบ ภาพประกอบการตรวจสอบและประเมินผล

ดาวน์โหลดเอกสารเป็นไฟล์ ZIP


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู
คุณสมบัติในการขอลดระยะเวลาการทำวิทยฐานะ วPA
แจกปกเอกสารประกอบการขอมีวิทยฐานะ ประเมินวิทยฐานะใหม่ PA คศ.2 คศ.3
สรุป (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินวิทยฐานะใหม่ PA เริ่มยื่นแบบประเมิน ตุลาคม 2564
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement : PA)
สรุป วPA วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ล่าสุด
Loading...