วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

แจกไฟล์บอร์ดประชาสัมพันธ์

แจกไฟล์บอร์ดประชาสัมพันธ์ ซึ่งไฟล์บอร์ด 3 พับ เราสามารถทำเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กร หรือเราจะนำไปดัดแปลงเป็นบอร์ดนำเสนอต่างๆได้ครับ เช่น การประเมิน การนำเสนอผลงานต่างๆ การนำเสนอการประเมินครูผู้ช่วย การประเมินวิทยฐานะ ต่างๆ

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน เราสามารถสั่งร้านให้ปริ้นออกมาได้ครับ ทำเป็นป้ายโฟมบอร์ด (Foamboard) ขนาด 90×240 เซ็นติเมตรแล้วกรีด สามารถให้พับได้ครับ

ซึ่งถ้าหากเราทำบอร์ดประชาสัมพันธ์สวยๆ การประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆขององค์กร หรือหน่วยงานเราก็จะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเราครับ

ดาวน์โหลดไฟล์บอร์ดประชาสัมพันธ์

https://drive.google.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น
งามตา ถานอาดนา เมื่อ 05/12/2019 22:31

ขอบคุณคุณครูผู้ใจดีที่อนุเคราะห์ไฟล์ต่าง ๆ ให้ครูที่ไม่เก่งเทคโนโลยี เป็นประโยชน์มาก ๆ ค่ะ