วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

แบบสรุปรายงานการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

แบบสรุปรายงานการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน (ชั้น………………….)(รายงาน ครั้งที่ 2 ) ระหว่าง เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนครูเชียงราย  สังกัด สพป. เชียงราย เขต 9

คำชี้แจง ให้โรงเรียน (ครูที่ปรึกษา/ ครูแนะแนว) รวบรวมข้อมูลที่ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี ข้อมูลทั่วไป ผู้ปกครองความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับสมาชิกในครอบครัว กรณีที่ผู้ปกครองไม่อยู่บ้านฝากเด็กนักเรียนอยู่บ้านกับใคร รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมด) สิ่งที่ผู้ปกครองต้องการให้โรงเรียนช่วยเหลือนักเรียน ความช่วยเหลือที่ครอบครัวเคยได้รับจากหน่วยงานหรือต้องการได้รับการช่วยเหลือ พฤติกรรมและความเสี่ยง สุขภาพ สวัสดิการหรือความปลอดภัย ระยะทางระหว่างบ้านไปโรงเรียน (ไป/กลับ) การเดินทางของนักเรียนไปโรงเรียน สภาพที่อยู่อาศัย ภาระงานความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีต่อครอบครัว กิจกรรมยามว่างหรืองานอดิเรก พฤติกรรมการใช้สารเสพติด พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง พฤติกรรมทางเพศ การติดเกม การเข้าถึงสื่อคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่บ้าน การใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
2 ความคิดเห็น
อำพร สูงเพีย เมื่อ 03/12/2019 10:22

เยี่ยมมากค่ะ….เห็นผลงานอยู่ประจำค่ะ

ขอบคุณครับผม