ดาวน์โหลดบันทึกข้อความรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน

บันทึกข้อความรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ตัวอย่างการเขียน เนื้อหา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนครูเชียงรายดอทเน็ต ด้วยข้าพเจ้า นายครูเชียรงาย ดอทเน็ต ตำแหน่ง ครู เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วเสร็จ พบว่าครอบครัวของนักเรียนจำนวน 6 คน มีปัญหาเรื่องฐานะทางครอบครัว จึงได้แนะนำเกี่ยวกับทุนการศึกษา และการกู้ยืมเงินเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีนักเรียนจำนวน 4 คน ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการไม่จบการศึกษา เนื่องจากมีผลการเรียนเป็น 0 ในหลายรายวิชา ได้ปรึกษากับผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ (นายครูเชียรงาย ดอทเน็ต) ครูที่ปรึกษา เสนอ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

ดาวน์โหลดบันทึกข้อความรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *