วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลดสื่อการสอนภาษาอังกฤษ การ์ดแฟลช บัตรคำ

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญมากของโลกและประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความสนใจในภาษาอังกฤษโดยในโรงเรียนทุกโรงเรียนก็จะมีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษการสอนภาษาอังกฤษก็มีวิธีการสอนที่หลากหลายเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษนั้นมีมากมายมีหลายแบบต่างๆให้เราได้เลือกใช้ 

การสอนภาษาอังกฤษในแต่ระดับชั้นแตกต่างกันไปการสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาลสำหรับเด็กเล็กๆก็จะเน้นการเรียนการสอนในเรื่องของการฟังและการพูดเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้คำศัพท์ง่ายๆประโยคสั้นๆ เพื่อให้นักเรียนได้จดจำได้ง่ายส่วนใหญ่จะเป็นเพลงกับเกมต่างๆ

ส่วนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาเป็นการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช้คำศัพท์ง่ายๆประโยคสั้นๆใช้เพลงเกมและบทสนทนาสั้นๆแต่จะใช้คำศัพท์และประโยคที่ยากขึ้นมีการสอนไวยากรณ์ในระดับพื้นฐานง่ายๆ

ส่วนในระดับการสอนของระดับชั้นมัธยมจะเริ่มสอนหลักภาษาหรือไวยากรณ์เพื่อให้สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษได้พร้อมด้วยเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อให้นักเรียนได้สื่อสารกับบุคคลอื่นทั่วโลก 

สื่อการสอนภาษาอังกฤษมีอยู่มากมายแล้วแต่ผู้สอนจะนำมาใช้กับนักเรียนยกตัวอย่างเช่นสื่อการสอนภาษาอังกฤษแบบบัตรคำ แบบเกม ต่างๆมากมาย วันนี้แอดมินก็เลยอยากจะมาแนะนำให้ได้ใช้งานครับจากเว็บไซต์ คุณ Lane Salgado เว็บไซต์ http://slpmaterials.blogspot.com/ ซึ่งเขาแจกสื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆมากมายหลากหลายอย่าง การ์ดแฟลช บัตรคำ 

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์เลยครับผม http://slpmaterials.blogspot.com/


Loading...