วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลด บัตรคำ แฟลชการ์ด สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด บัตรคำ แฟลชการ์ด สื่อการสอนภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน สวยทั้งนั้นเลย หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของคุณครูทุกท่าน

ข้อแนะนำ

1. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์บัตคำ จะได้บัตคำขนาดที่พอดีที่สุด (210มม X 297มม)
2. หลังจากสั่งพิมพ์บัตรคำเสร็จแล้ว ให้คุณพับครึ่งกระดาษ ให้ด้านหนึ่งแสดงรูปภาพ อีกด้านหนึ่งให้แสดงคำศัพท์
3. ทากาว (คาวชนิดแห้งจะช้ได้ดีที่สุด) บริเวณขอบของบัตรคำเพื่อปิดกระดาษหน้าที่ว่างไว้ 4. เมื่อใช้บัตรคำเสร็จแล้ว ให้เก็บบัตรดำไว้ในซองเอกสาร

การใช้บัตรคำเพื่อแสดงคำศัพท์

  • เรียงบัตรคำ โดยสลับจากหน้าไปหลัง คำที่คุณอยากให้ลูกดูก่อนจะอยู่ลำดับสุดท้าย
  • จัดให้ลูกนั่งหันหน้าเข้าหาคุณ โดยนั่งห่างจากคุณประมาณ 2-3 ฟุต หรืออาจจะหาคนมานั่งกับลูกของคุณก็ได้
  • ให้ลูกดูบัตรคำโดยเลือกคำจากคำที่อยู่ลำดับสุดท้าย แล้วย้ายคำนั้นๆมาอยู่ด้านหน้า
  • อ่านออกเสียงคำศัพท์นั้นเมื่อคำๆนั้นมาอยู่ด้านหน้าสุด และได้ปิดหรือบังบัตรคำคำศัพท์ก่อนหน้านั้นจนมิดแล้ว
  • ทำให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ แต่คุณต้องมั่นใจว่าคุณออกเสียงคำศัพท์ได้ชัดเจน โดยเวลาที่หยุดก่อนที่จะอ่านคำต่อไปนั้นต้องสั้นมากๆด้วยเหมือนกัน

การใช้บัตรคำเพื่อแสดงทั้งรูปภาพและคำศัพท์

  • ให้ลูกดูบัตรคำโดยดึงเอาคำที่อยู่ท้ายสุดออกมาให้ลูกดูก่อน
  • ให้ลูกดูคำศัพท์ ในขณะเดียวกัน คุณก็อ่านออกเสียงคำศัพท์ด้วย
  • พลิกบัตรคำนั้นๆเพื่อแสดงรูปภาพและอ่านคำศัพท์นั้นอีกครั้งหนึ่ง (หรือคุณอาจจะลวงออกเสียงเอฟเฟิคส์ของคำนั้นๆให้ลูกฟังก็ได้)
  • พลิกกลับมาที่บัตรคำหน้าที่เป็นตัวหนังสืออีกครั้งหนึ่ง และอ่านคำๆนั้นอีกเป็นรอบที่สาม

Download Flash Card A-Z 

ตัวอย่าง Download Flash Card A-Z 

>> Download Flash Card A – Z

Download Flash Card 7 หมวด

ตัวอย่าง Download Flash Card 7 หมวด

>> http://www.brillkids.co.th/media/flashcards/flashcards-001-a4.pdf

>> http://www.brillkids.co.th/media/flashcards/flashcards-002-a4.pdf

>> http://www.brillkids.co.th/media/flashcards/flashcards-003-a4.pdf

>> http://www.brillkids.co.th/media/flashcards/flashcards-004-a4.pdf

>> http://www.brillkids.co.th/media/flashcards/flashcards-005-a4.pdf

>> http://www.brillkids.co.th/media/flashcards/flashcards-007-a4.pdf

>> http://www.brillkids.co.th/media/flashcards/flashcards-008-a4.pdf

Download บัตรภาพรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง บัตรภาพรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Download >> บัตรภาพรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำนวน 183 คำ

อ้างอิงจาก www.BrillKids.com , www.kruupdate.com


Loading...