วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2562

โหลดใบงานอนุบาลฟรี

สวัสดีครับผมวันนี้เว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ตนะครับก็จะมีอาการให้นำนะครับใบงานของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลนะครับซึ่งเว็บไซต์ที่จะแนะนำในวันนี้ก็คือเว็บไซต์ worksheetfun.com (เวิร์กชีตฟันดอทคอม) ซึ่งภายในเว็บไซต์นะครับมีใบงานใบความรู้นะครับของระดับชั้นอนุบาลหลายอย่างนะครับเราสามารถเข้าไปค้นหาดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ซึ่งภายในเว็บไซต์ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายใบความรู้ใบงานแบบฝึกหัดให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและระดับปฐมวัยได้ศึกษาความรู้และได้ลองฝึกทำกิจกรรมต่างๆซึ่งภายในเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ฟรี

วัยเด็กแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือวัยเด็กตอนต้นตั้งแต่ 3 ขวบจนถึง 5 ขวบวัยเด็กตอนกลางเริ่มตั้งแต่ 6 ขวบจนถึง 9 ขวบและวัยเด็กตอนปลายเริ่มตั้งแต่ 10 ขวบจนถึง 12 ขวบความสามารถของวัยเด็กตอนต้นสังเกตได้จากความสามารถในการรับรู้และการตอบสนองหลังจากที่เด็กได้ใช้ร่างกายและประสาทในการรับรู้แล้วต่อมาเด็กจะเริ่มเกิดความคิดและความเข้าใจในสิ่งต่างๆมองเห็นความคล้ายคลึงความแตกต่างระหว่างวัตถุสิ่งของบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆที่เขาสามารถรับรู้โดยยึดตนเองเป็นศูนย์กลางมีความคิดของหัวใจสิ่งที่เป็นรูปธรรมเริ่มเข้าใจเรื่อง จำนวนตัวเลขเวลา ระยะทาง ขนาดรูปร่าง จำนวน ปริมาณ สิ่งของในขั้นต้น 

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เด็กในระดับชั้นอนุบาลจะต้องได้รับการพัฒนาวันนี้ทางเว็บไซต์เลยอยากจะเสนอให้ท่านได้ลองเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ worksheetfun (เวิร์กชีตฟันดอทคอม) สามารถดาวน์โหลดใบงานใบความรู้ได้ฟรี

ดาวน์โหลด
https://www.worksheetfun.com/


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดบันทึกหลังการจัดกิจกรรมประจำวันปฐมวัย
แนวทาง การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ดาวน์โหลด เอกสารเสริมคิด…คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2553-2560
แนวการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัว เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
แจกใบงาน เขียนเรียงความ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ
ดาวน์โหลดใบงานฟรี กว่าสองหมื่นใบ
Loading...