วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

เกมบันไดงู

Background vector created by brgfx – www.freepik.com

วัตถุประสงค์ของเกมบันไดงู

1. เพื่อให้ผู้เล่นที่สนใจในการเล่นเกมนี้ได้รับความรู้ในหมวดวิชาต่างๆ

2. เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน คลายเครียด

3. เพื่อให้ผู้เล่นได้ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆและฝึกให้หาความรู้เองได้

4. เพื่อให้ผู้เล่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

5. ให้ผู้เล่นได้ความรู้ในหมวดวิชาต่างๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

วิธีสร้างเกมบันไดงู

1. เตรียมอุปกรณ์

2. ตัดกระดาษร้อยปอนด์ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

3. วาดบันไดงู ตามรูปแบบที่สนใจ

4. ระบายสี ตามต้องการ

5. ติดสติกเกอร์ใสลงบนแผ่นกระดาษร้อยปอนด์ที่วาดรูป

6. นำฝาขวดน้ำที่เตรียมมา 2 ฝา มาประกบกัน จากนั้นก็นำแล็คซีนมาติดรอบฝาขวดน้ำทั้งสองเข้าด้วยกัน จากนั้นก็ตกแต่ง

7. ทำลูกเต๋า 1 ลูก โดยใช้ กระดาษร้อยปอนด์ เมื่อทำเสร็จก็วาดรูปวงกลมเล็กๆ ให้ด้านที่ตรงข้ามกัน บวกแล้วเท่ากับ 7 แล้วก็ระบายสีตามต้องการ

8. ทำเข็มนาฬิกาแล้วติดลงในเกม

วิธีการเล่นเกมบันไดงู วิธีการเล่น

1. ให้ผู้เล่นจับกลุ่มกัน โดยในแต่ละรอบ จะสามารถเล่นได้ 2-4 คน ให้ตั้งกรรมการในการเล่น 1 คน โดยไม่นับรวมกับผู้เล่น (กรรมการ จะเป็นผู้เฉลยคำตอบในบัตรคำถาม – บัตรสีเขียว )

2. ให้ผู้เล่นแต่ละคนเลือกตัวเดินคนละ 1 ตัว

3. ให้แต่ละคนทอยลูกเต๋า คนละ 1 ครั้ง คนที่ทอยลูกเต๋าได้แต้มสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้เล่นก่อน ตามลำดับ

4. ให้ผู้เล่นคนแรกทอยลูกเต๋าและขยับตัวเดินไปบนช่อง ตามจำนวนแต้มของลูกเต๋าที่ทอยได้ จากนั้นก็ให้ผู้เล่นคนถัดไปทอยลูกเต๋าและเล่นไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน จากนั้นก็ให้ผู้เล่นคนแรกเล่นแล้วก็ตามด้วยผู้เล่นคนถัดไป เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆ

5. ระหว่างเดินบนช่องในบางช่องก็จะมีคำสั่งต่างๆ ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง

6. ถ้าตัวเดินของคนใดเดินทางถึงห้องสมุดก่อนจะเป็นผู้ชนะ

อ้างอิง : http://chanitanongploy.blogspot.com/


Loading...