วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

การประยุกต์ใช้ระบบ Cloud กับการศึกษาไทย

การประยุกต์ใช้ระบบ Cloud กับการศึกษาไทย

Image by Gerd Altmann from Pixabay

ในยุคปัจจุบัน ความจำกัดทางการศึกษาจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ด้วยเหตุว่า ในยุคนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือ คือ Internet ที่ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารด้านการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญในยุคนี้ ระบบ Cloud ก็เข้ามาให้เราได้เริ่มใช้งานกันแล้ว ยกตัวอย่างง่าย คือ Google Drive ของ Google และ One Drive ของMicrosoft นั่นเองครับผม การใช้เทคโนโลยีระบบคลาวด์ เข้ามาช่วยการเรียนการสอน เทคโนโลยีนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชาจากกระดาษไปอยู่บนเว็บไซต์ ช่วยทำให้นักเรียนเข้าถึงวิชาความรู้ได้ตลอดเวลา และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างง่ายดาย

Cloud Provider หมายถึง ผู้ให้บริการระบบ Cloud
Cloud Storage หมายถึง สถานที่เก็บทรัพยากรสำหรับระบบ Cloud

Image by Mudassar Iqbal from Pixabay

การใช้ระบบ Cloud สำหรับการศึกษานั้น เราสามารถทำได้ง่ายเพียงแค่เรา ลองศึกษา เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่มีบริการให้เรา แล้วเรานำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ให้เหมาะสมเพียงเท่านี้เราก็สามารถอยู่กับโลกในยุคปัจบันได้แล้ว สิ่งหนึ่งที่ทำให้ครูเราต้องพัฒนาทางด้านการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์โลกนั้นก็เพื่อที่เราต้องเตรียมนักเรียนและพัฒนาความรู้ของนักเรียนให้ทันต่อโลก และฝึกให้นักเรียนของเราใช้งานระบบ Cloud เป็น ประยุกต์นำระบบ Cloud มาใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็น

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการคลาวด์ คอมพิวติงอยู่มากมาย เช่น Google Apps, Google
App Engine, One Drive Microsoft, IBM Blue Cloud, Amazon Web Services (AWS), True IDC เป็นต้น

ความสะดวกจากการใช้บริการ คลาวด์ Cloud

ความสะดวกจากการใช้บริการ คลาวด์ สามารถในการเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึง การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลองค์กรผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ช้งานที่ไม่จำกัดสถานที่ และสามารถเข้าถึง ระบบได้ทุกที่ทุกเวลา ประกอบกับการทำงานของระบบคลาวด์ คอมพิวติง ที่เป็นการทำงานบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซึ่งคลาวด์ คอมพิวติงสามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างรวดเร็ว (Immediate reaction) สามารถจัดการกับ ข้อมูลจากภายนอก โดยใช้เทคโนโลยี Virtual desktop มาร่วมกับระบบ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถบริหาร ข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กรผ่านอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ พีซี โน็ตบุค มือถือ หรือแท็บเล็ต ได้ตลอดเวลา

เมื่อทราบแล้วว่าระบบ Cloud คืออะไร เพียงเท่านี้คุณครูเราก็สามารถนำ Cloud มจัดการเรียนการสอนและนำมาประยุกต์ใช้กับระบบการศึกษาไทยได้แล้วครับผม


Loading...