การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา

การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา ที่สร้งขึ้นมาเพื่งใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร หนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เมื่อดำเนินการและได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ถ้ต้องการจะส่งเป็นผลงานทางวิชาการ พื่อเลื่อนวิทยฐานะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเขียนรายงานเพื่อเผยเพร่ให้ผู้อื่นได้ทราบและนำไปใช้ประโยชน์ และรายงานที่จัดทำควรแสดงให้เห็นแนวคิดตั้งแต่เริ่มคำเนินการจนกระทั่งเสร็จสิ้นและแสคงให้เห็นว่าสิ่งที่จัดทำควรมีประสิทธิภาพ การเขียนรายงานผลการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม มีลักษณะไม่แตกต่างจากการเขียนรายงานการวิจัยแต่จะลดความเข้มข้นของการคั้นคว้ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเละความเข้มข้นทางสถิดิที่ใช้ในการวิคราะห์ข้อมูลการเขียนรายงานควรมีลักษณะที่สำคัญ 4 ประการคือ

  1. มีความตรง คือในรายงานควรกล่าวชัดเจนถึงปัญหาที่ต้องการแก้ไข วัตถุประสงค์ วิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และผลการบรรลุวัตถุประสงค์
  2. มีความชัดจน คือ การเขียนต้องใช้ภาษาที่สื่อความหมาย
  3. มีความสมบูรณ์ ถือมีข้อมูลครบถ้วนตั้งแค่เริ่มวิเคราะห์ปีญหาจนถึงผลการเเก้ปัญหา
  4. มีความถูกต้องตามความเป็นจริง คือข้อมูลจะต้องเชื่อถือได้ และการนำเสนอข้อมูลต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์จริงๆ และมีความถูกต้อง
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *