องค์ประกอบของวิชาชีพครู

องค์ประกอบของวิชาชีพขั้นสูง

เป็นงานที่ใช้ความชำนาญ กวามเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และเป็นงานที่ใช้สติปัญญา

  1. มีจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบแผนการปฏิบัติงาน
  2. มีองค์กรรับผิดชอบกำกับดูแล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ จรรยาบรรณ
  3. มีสถานภาพในสังคมสูง ได้รับการยกย่องนับถือ

เงื่อนไขของวิชาชีพ “ครู”
1 ได้รับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษ
2.มีจรรยาบรรณกร
3.มีมาตรฐานวิชาชีพครู
4. มีมาตรฐานวิทยฐานะ
5.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
6. มีองค์กรวิชาชีพกำกับ
7. มีพัฒนาการตนเองอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานวิทยฐานะครู

1.ครูปฏิบัติการ ต้องจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน เป็นสำคัญด้วยวิธีที่หลากหลายแต่ยังต้องอาศัยคำแนะนำเพื่อให้ เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ

2. ครูชำนาญการ ต้องมีการศึกษาวิจัยพัฒนาหลักสูตร โดย วิทยาการใหม่ๆ วิเคราะห์ผู้รียนอย่างเป็นระบบ พัฒนาองค์กร และทำงานเป็นทีม

3.ครูเชี่ยวชาญ ต้องคิดนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาพร้อม ทั้งสามารถเผยเพร่ความรู้ ให้กำปรึกษาแก่เพื่อนครูได้ พัฒนา นักเรียนให้เกิดผลโดนตรงต่อครอบครัว ทำงานเป็นทีมอย่าง ต่อเนื่อง

4.ครูเชี่ยวชาญพิเศษ เป็นผู้นำและสร้างผู้นำในการกิดกัน นวัตกรรมมาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน สร้าง องค์ความรู้ใหม่ที่นำไปใช้องอิงได้ เป็นผู้นำในการแก้ปัญหา และวางระบบป้องกันปัญหา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *