ข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย

ข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด

1. การนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาต่อเชื่อมกันเรียกว่า
ก. การต่อเชื่อม
ข. เครื่องเครือข่าย
ค. เครือข่ายท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน
ง. อินเตอร์เน็ต

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่
ก. มีรากฐานมาจากความพยายามในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์
ข. การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์จะอาศัยระบบสื่อสารที่มีอยู่แล้ว เช่น โทรศัพท์
ค. การสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ 2 ตัวเท่านั้น
ง. การติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เรียกว่าระบบเครือข่าย (Network)

3. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการส่งข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน
ก. โทรทัศน์
ข. โทรศัพท์
ค. วิทยุสื่อสาร
ง. วิทยุ FM

4. ตัวกลางสื่อชนิดใดมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด
ก. สายคู่บิดเกลียวมีฉนวนหุ้ม
ข. สายคู่บิดเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม
ค. สายโคแอกเชียล
ง. สายใยแก้วนำแสง

5. ข้อใดเป็นหน่วยที่ใช้วัดความเร็วของการส่งข้อมูล
ก. pages per second (pps)
ข. lines per minute (lpm)
ค. bits per second (bps)
ง. data per minute (dpm)

6. โครงสร้างเครือข่ายแบบใดที่มีความสามารถในการส่งข้อมูลได้ทันทีโดยไม่คำนึงว่าเครือข่ายในขณะนี้มีการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆหรือไม่
ก. เครือข่ายแบบบัส
ข. เครือข่ายแบบวงแหวน
ค. เครือข่ายแบบดาว
ง. เครือข่ายแบบเมช

7. โดยทั่วไปการสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญ ยกเว้นข้อใด
ก. ผู้ส่งข้อมูล
ข. บุรุษไปรษณีย์
ค. ข้อมูล
ง. ผู้รับข้อมูล

8. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ก. ตัวส่ง
ข. ช่องทางการส่ง
ค. ตัวรับ
ง. ช่องทางการรับ

9. การติดต่อสื่อสารข้อใด ที่ไม่นิยมทำได้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก. ภาพนิ่ง
ข. ข้อความ
ค. เสียง
ง. ภาษามือ

10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก. เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ข. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกัน
ค. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก
ง. เพื่อใช้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล

11. ปัจจัยในการสื่อสารข้อมูล มีองค์ประกอบกี่แบบ
ก. 3 แบบ
ข. 4 แบบ
ค. 5 แบบ
ง. 6 แบบ

12. ตัวกลางที่ใช้ต่อเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายเรียกว่า
ก. สายไฟ
ข. สายเครือข่าย
ค. โมเด็ม
ง. การ์ดแลน

13. เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารได้ระยะทางเท่าใด
ก. ประเทศต่อประเทศ
ข. ทวีปต่อทวีป
ค. ซีกโลกต่อซีกโลก
ง. ไม่จำกัดระยะทาง

14. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในข้อใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ก. อินทราเน็ต
ข. แลน
ค. แวน
ง. แมน

15. เครือข่ายในท้องถิ่น มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร
ก. แลน
ข. แวน
ค. แมน
ง. อินเตอร์เน็ต

16. รูปแบบการเชื่อมโยงโครงข่าย เรียกว่าอะไร
ก. เทคโนโลยี
ข. อิเล็คทรอนิคส์
ค. โทโปโลยี
ง. ไคลเอนต์

17. รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือแบบใด
ก. แบบบัส
ข. แบบดาว
ค. แบบวงแหวน
ง. แบบตาข่าย

18. รูปแบบเครือข่ายแบบดาวมีข้อเสียอย่างไร
ก. วิเคราะห์จุดเสียยากมาก
ข. สิ้นเปลืองสายสัญญาณมาก
ค. ใช้อุปกรณ์มากกว่าแบบอื่น
ง. ความเร็วของสัญญาณน้อยกว่า

19. การส่งสัญญาณแบบมีสายสัญญาณแบบใดที่มีความเร็วสูงสุด
ก. สายโคแอกเซียล
ข. สายคู่บิดเกลียว
ค. สายใยแก้วนำแสง
ง. สายแกนนำโลหะ

20. การ์ดเครือข่ายทำหน้าที่อย่างไร
ก. ส่งสัญญาณ
ข. รับสัญญาณ
ค. แปลงสัญญาณ
ง. รับและส่งสัญญาณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *