วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

แหล่งเรียนออนไลน์ ได้ ใบเกียรติบัตร

แหล่งเรียนออนไลน์ ได้ ใบเกียรติบัตร Certificate

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตกลายเป็นระบบสื่อสารที่สำคัญของสถานศึกษาไปแล้ว และก่อให้เกิดความสะดวกในการเก็บข้อมูลและค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสถานศึกษา ต่อผู้เรียน และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย หลายสถาบันการศึกษาได้จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลาเรียน ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และในโรงเรียนนอกโรงเรียน และทุกๆ ที่มีคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย

Image by Mudassar Iqbal from Pixabay

วันนี้เว็บไซต์ครูเชียงรายก็เลยอยากจะมาแนะนำเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไปสมัครเรียน และเมื่อเรียนจบคอร์สแล้วเราก็ยังได้ใบเกียรติบัตร หรือ Certificate อีกด้วย


ภาษาไทย แหล่งเรียนออนไลน์ ได้ ใบเกียรติบัตร
– Thai MOOC : https://thaimooc.org/
– CHULA MOOC : https://mooc.chula.ac.th/
– SkillLane : https://www.skilllane.com/
– YourNextU : https://www.yournextu.com/
– Skooldio : https://www.skooldio.com/

ภาษาอังกฤษ แหล่งเรียนออนไลน์ ได้ Certificate
– Coursera : https://www.coursera.org/
– edX : https://www.edx.org/
– FutureLearn : https://www.futurelearn.com/
– Udemy : https://www.udemy.com/
– Udacity : https://www.udacity.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]