วันอาทิตย์, 1 พฤศจิกายน 2563

แจกไฟล์รูปเล่ม SAR ที่สอดคล้องกับ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

หลังจากที่แอดมินได้นำการทำ SAR ให้สอดคล้องกับ ว21 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ไปแล้วนั้น วันนี้แอดมินก็มีไฟล์ รูปเล่ม SAR ที่สอดคล้องกับ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ของแอดมินเอง นำมาแจกเผยแพร่ เพื่อเป็นวิทยาทาน และเป็นตัวอย่าง สำหรับท่านที่ต้องการทำ เพื่อที่เวลาเราจะประเมิน ว21 เราก็ไม่ต้องมาทำเอกสารอะไรมากครับ เพราะเราทำไว้ใน SAR แล้ว

ตัวอย่างไฟล์

จากการที่ได้วิเคราะห์ตัวชี้วัดในการประเมิน ความสัมพันธ์ของการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน รวม 13 ตัวชี้วัด กับการทำวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว21/2560 และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ ว20/2561 ของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษาได้จากลิ้งด้านล่าง

1) ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งได้ประกาศใช้ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

2) ว20/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้ประกาศใช้ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

3) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากที่ได้ศึกษา ถ้าหากเราทำ SAR ที่ประเมินทุกเทอม ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ ว20 ว21 มาตรฐานการศึกษาได้ ถือว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวเลยนะครับผม เวลาเราจะประเมิน วิทยฐานะ ก็ไม่ต้องไปหาหลักฐานเอกสารมามากมาย เพราะเราได้ทำไว้ใน SAR ของเราในทุกๆเทอม ทุกๆ ปีอยู่แล้วครับ

ไฟล์ ตัวอย่าง

ดาวน์โหลดไฟล์

https://drive.google.com/แจกไฟล์รูปเล่ม SAR ที่สอดคล้องกับ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

ลิ้งสำรอง
http://www.mediafire.com/file/7lxeopxzh0wnyzc/sar_%25E0%25B8%25A7_21.zip/file

1 ความคิดเห็น

ขอบคุณครับผม


Loading...