วันอาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2566

อ่าน Ebook ฟรีกับ แอปพลิเคชัน LearnBig

แอปพลิเคชัน LearnBig: (English below)
แอปพลิเคชันพหุภาษามีหนังสือมากกว่า 1,000 รายการ ซึ่งรวมถึงตำราเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา การ์ตูน สื่อการเรียนรู้ คู่มือครู แผนการสอน และแบบฝึกหัด เป็นภาษาไทย ภาษาเมียนมา และภาษาชาติพันธุ์ หนังสือได้รับการจัดแบ่งหมวดหมู่ตามระดับความยากง่าย แอปดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้เด็ก ๆ อ่านหนังสือผ่านฟังก์ชันต่าง ๆ ที่สนุกสนานและเพลิดเพลิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปและดาวน์โหลดแอปได้ที่ https://www.learnbig.net/

แอปพลิเคชัน LearnBig: (English below)

LearnBig:
The multiple language application has more than 1,000 books, including textbooks, stories and comic books, learning materials, teacher’s guide, lesson plans and exercises in Thai, Myanmar and ethnic languages. Books are categorised according to levels of literacy proficiencies. The app is aimed at enhancing children’s reading through fun and engaging features. To learn more and download the app, please visit https://www.learnbig.net/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง