วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลด ปพ.6 พร้อมหน้าปก

26 ต.ค. 2019
16097

ช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้ว แอดมินเชื่อว่าหลายโรงเรียนก็มีการแจก ปพ.6 ให้กับนักเรียนผู้ปกครอง เพื่อจะได้ชื่นชมคะแนนและเกรดเฉลี่ยของลูกๆ วันนี้แอดมินได้ไปเห็น ปพ.ของโรงเรียนๆหนึ่ง ซึ่งแอดมินคิดว่าสวยดี และมีไอเดียก็เลยกลับมาบ้านจัดทำหน้าปก ปพ.6 มาแจกทุกท่าน สามารถนำไปปรับใช้ในโรงเรียนของเราได้ครับผม

แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ. 6) การใช้แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ. 6 ) ที่เสนอนี้เป็นเอกสารที่ออกแบบเพื่อใช้บันทึกและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตลอดช่วงชั้น โดยกำหนดให้กรอกข้อมูลและรายงานผลเป็นรายภาค ข้อมูลต่าง ๆ ที่กำหนดให้นำมากรอกมี ดังนี้
1. หน้าปก ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้
2. เกณฑ์การจบหลักสูตรและเกณฑ์การจบช่วงชั้นของโรงเรียน
3. การรายงานผลการเรียนสาระการเรียนรู้
4. การรายงานผลการการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
5. การรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. การรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนักเรียน
8. การรายงานสรุปผลการเรียนตลอดช่วงชั้น
9. การรายงานผลการประเมินผลระดับชาติ
10. ให้รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
11. กรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษา ให้นำแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ. 6) ให้ สถานศึกษาที่รับย้าย
12. ให้นักเรียนเก็บสะสมเอกสารนี้ ไว้ให้ครบถ้วนตลอดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานทุกช่วงชั้นเพื่อแสดงข้อมูลพัฒนาการทางการเรียนของผู้เรียน

สำหรับท่านที่ต้องการนำปก และไฟล์ ปพ.6 ไปใช้งาน สามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งด้านล่างครับผม

ดาวน์โหลดหน้าปก ปพ.6 https://drive.google.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 3.7]
5 ความคิดเห็น
KruPop เมื่อ 26/10/2019 14:22

ขอบคุณมากๆนะคะ

ยินดีครับผม

ปฐมา บัวสด เมื่อ 26/10/2019 14:22

ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ

ชฎาทิพย์ เมื่อ 26/10/2019 14:22

ขอบคุณค่ะ

ประวีณธรรม เมื่อ 26/10/2019 14:22

ขอบคุณมากครับ