วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

การเกิดอุปทานหมู่ในโรงเรียน

การเกิดอุปทานหมู่ในโรงเรียน

              อุปทานหมู่ เป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปที่มีความเชื่อร่วมกัน และมีการแสดงออกอาการทางร่างกาย

              ลักษณะอาการ ปวดศีรษะ มึนงงศีรษะ คลื่นไส้ ปวดท้อง เกร็งท้อง อ่อนเพลีย ง่วง เจ็บปวดในคอ หายใจลำบาก หรือหายใจหอบเร็ว ชักเกร็งตัว เป็นลม หมดสติ อาการเหล่านี้คงอยู่เพียงชั่วคราว มีการแพร่กระจายไปสู่คนอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และมีการฟื้นตัวเร็วกลับมาเป็นปกติ ซึ่งเมื่อตรวจทางการแพทย์แล้ว ไม่พบว่ามีสาเหตุมาจากโรคทางกาย

              วิธีดูแล คือ แยกเด็กนักเรียนคนแรกที่เกิดอาการออกจากกลุ่ม เพื่อปฐมพยาบาลและประเมินอาการ โดยทำให้ร่างกายผ่อนคลาย ได้พักผ่อนสักพักอาการจะดีขึ้นจนเป็นปกติได้ แต่หากกลับเข้าไปในกลุ่ม

อาจเกิดอาการซ้ำได้อีก หากความเชื่อยังคงมีอยู่ จากนั้นให้ประเมินสภาพจิตใจร่วมกับสิ่งแวดล้อม หรือพูดคุยให้คลายความกังวล ทำจิตบำบัดรายบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นซ้ำ โดยอาจให้หยุดเรียนหรือทำงานสักพัก โดยเฉพาะรายที่มีอาการคนแรกที่ทำให้ผู้อื่นเกิดอาการเดียวกัน

              แนวทางการป้องกัน

                  1. ครูที่ปรึกษา/ครูประจำหอ ศึกษาเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล จะทำให้มีโอกาสรับรู้ปัญหาของเด็กนักเรียนได้

                  2. ครูที่ปรึกษามีการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน เพื่อจะได้พูดคุยรับรู้ปัญหา และสภาพแวดล้อม

                 3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรย้ำให้ครูประจำวิชา ครูที่ปรึกษา หมั่นสังเกตสภาพร่างกาย และจิตใจของเด็กนักเรียนในทุกครั้ง ก่อนการสอนหรือทำกิจกรรม

              แนวทางการช่วยเหลือ

1. ครูตรวจสอบข้อมูลประวัติเด็กนักเรียนโดยใช้กระบวนการช่วยเหลือนักเรียนการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานฉก.01

2. แยกเด็กนักเรียนคนแรกที่เกิดอาการออกจากกลุ่ม

3. ปฐมพยาบาลเด็กนักเรียนทุกคนที่เกิดอาการ และประเมินอาการ

4. ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

5. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ประสานหน่วยงานภายใน/ภายนอก เพื่อประสานการส่งต่อช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียน

6. สรุปรายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารสถานศึกษา

7. ในรายที่เร่งด่วนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล สพป. สถานีตำรวจ เป็นต้น

8. จัดทำเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการปกป้อง คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนต่อไป


Loading...