วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

ใบเสนอราคา (Quotation)

ใบเสนอราคา (Quotation)

ใบเสนอราคา (Quotation) เป็น เอกสารที่คนขายหรือผู้ให้บริการออก ให้กับผู้พอใจ เพื่อแสดงเนื้อหาผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะคิดที่จะตัดสินใจ ซื้อ ซึ่งข้างในเอกสารใบเสนอราคา ต้องมีการอธิบายรายการสินค้าหรือ รายการบริการอย่างเห็นได้ชัด พร้อมเจาะจงข้อจำกัดแล้วก็ค่าครองชีพ ต่างๆซึ่งเอกสารใบเสนอราคานั้นนอกเหนือจากที่จะแสดงเนื้อหา ผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีผลต่อความน่าไว้วางใจให้กับธุรกิจ เพราะว่าเอกสาร ใบเสนอราคานี้เป็นเหมือนผู้แทนของบริษัทที่จะส่งถึงมือผู้พึ่งพอใจเป็น อันดับแรกๆ


Loading...