วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบสารสนเทศ และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

10 ก.ค. 2019
852

เรื่อง  ระบบสารสนเทศ และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

……….1. ความหมายของคอมพิวเตอร์
………2. ส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
……….3. เคสแบบพลาสติก
……….4. มอนิเตอร์ (Monitor)
……….5. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)
……….6. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
……….7. การทำงานของคอมพิวเตอร์
………8. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
……….9. ระบบสารสนเทศหมายถึง
………10. บทบาทของระบบสารสนเทศ

ก.  ข้อมูลและคำสั่งจะถูกส่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดังไดอะแกรม input + Key Board + Mouse + CPU + RAM + out put   การประมวลผลให้ผู้ใช้ทราบและบันทึกข้อมูลที่ได้

ข.  Hardware and Software

ค.  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก

ง.  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

จ. จัดเตรียมวิธีการให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงทรัพยากรที่มีแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงสารสนเทศทันสมัย

ฉ. แหล่งสารสนเทศที่เป็นทางการและเป็นระบบซึ่งทำหน้าที่จัด ( Notebook Computer) รวบรวมสารสนเทศและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และสามารถค้น คืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช. แสดงภาพการประมวลผล แบบ CRT, LCD

ซ. Case , Monitor, Keyboard, Mouse

ฌ. เป็นอุปกรณ์ทางอีเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อทำงาน  ตามคำสั่งที่มนุษย์กำหนดขึ้นตามขั้นตอน

ญ. ป้องกันปัญหาเรื่องไฟฟ้ารั่ว  จะไม่มีน้ำหนัก ราคาแพง

เรื่อง อุปกรณ์- ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนคอมพิวเตอร์-ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

………11. Software or Program

………12. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ.

………13. หน่วยความจำหลัก(Main Memory)

………14. ฟลอปปีดิสก์ไดร์ฟ(Floppy Disk Drive)

………15. เครื่องสแกนเนอร์(scanner)

………16.ไอคอน(Icon)

………17. การใช้เมาส์คลิกแล้วลาก (Drag and Drop)

…….. 18. การใช้เมาส์คลิกขวา (Right Click)

………20. การเรียกใช้โปรแกรม Windows Explorer

ฎ. ติดตั้งเป็นมาตรฐานเพื่อใช้ในการเก็บบันทึกถ่ายโอนข้อมูล
ฏ. เป็นแถบเครื่องมือต่างๆสำหรับการใช้งานโดยเป็นไอคอนของคำสั่งที่ใช้บ่อยๆ
ฐ. เป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ Hardware
ฑ. เป็นเครื่องอ่านภาพหรือรูปกราฟิกเข้ามาเก็บไง้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ฒ. การกดปุ่มด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากไปปล่อยในที่ใดที่หนึ่งตามต้องการ
ณ. คลิกที่ปุ่ม Start เลือก Programsไปที่ Windows Explorer
ด. การกดปุ่มด้านขวาของเมาส์เพื่อเรียกใช้งาน เมนูลัด
ต.ใช้ในคอมพิวเตอร์มักจะหมายถึง RAM
ถ. สัญลักษณ์หรือรูปภาพที่ใช้แทนโปรแกรมแสดงบน Desktop
ท. เป็นชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมและสั่งงานคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานตามที่เราต้องการ


Loading...