วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

แนวทางการฝึกซ้อมการสวนสนาม ลูกเสือเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ

 แนวทางการฝึกซ้อมการสวนสนาม ลูกเสือเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ

คำบอกคำสั่งของผู้บังคับขบวนสวนสนาม

เริ่มจากลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือพร้อมกันในสนาม ก่อนที่ประธานจะเดินทางมาถึงเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะประกาศให้ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอยู่ในการเตรียมพร้อม 

เมื่อผู้ประกาศ  ประกาศว่า  บัดนี้ ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้ว

ผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง  “ลูกเสือตรง”  (ทุกคนอยู่ในท่าตรง)  “เคารพท่านประธานในพิธี   ทางขวาระวัง” ( ผู้บังคับบัญชาที่มีไม้ถือ  ชักไม้ถือมาอยู่ในท่าบ่าอาวุธ)     “วันทยาวุธ”   (วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) ทุกคนทำความเคารพในท่าเคารพตามประเภทลูกเสือ 

ผู้บังคับขบวนสวนสนาม วิ่งไปรายงานตัว   “ กระผม …………. ผู้บังคับขบวนสวนสนามได้นำลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี มาประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินขบวนสวนสนาม จำนวนทั้งสิ้น……….. คน  บัดนี้  จึงเรียนเชิญท่านเดินตรวจพลสวนสนาม เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะลูกเสือต่อไป”

ผู้บังคับขบวนสวนสนาม เดินตามประธานเยื้องไปด้านหลังเล็กน้อยโดยยกไม้ถือขึ้นเสมอปาก จนสิ้นสุดแถว แล้วเดินไปส่งประธานหน้าปะรำพิธี แล้วจึงกลับหลังหันวิ่งมาประจำที่เดิม สั่ง “ลูกเสือ เรียบ อาวุธ”

เมื่อมีการประกอบพิธีการในสนาม และมีกระบวนการทำความเคารพ ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่งเคารพ ด้วยคำว่า “ลูกเสือ ตรงหน้าระวัง วันทยาวุธ” ทุกครั้ง

เมื่อพิธีกรประกาศให้ลูกเสือเตรียมตัวสวนสนาม

ผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง“ลูกเสือ เตรียมตัว สวนสนาม” แตรเดี่ยว ขึ้นเพลงเตรียมสวนสนาม ๒ จบ

ผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง “ลูกเสือ ปรับขบวนสวนสนาม แบก  อาวุธ   ขวา  หัน”  ลูกเสือทุกคนปรับขบวนเพื่อเตรียมสวนสนามตามที่ได้ซักซ้อมกันมา

เมื่อปรับขบวนเสร็จ ลูกเสือทุกนายเข้าสู่ที่ตั้งเตรียมเดินขบวนสวนสนาม แตรเดี่ยว เป่าเพลงสวนสนาม๒ จบ

ผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง “ลูกเสือ   สวนสนาม   หน้า  เดิน”  วงดุริยางค์เป่าเพลงเดิน

ผู้บังคับขบวนสนวนสนาม เดินนำขบวน หลังจากเลิกเคารพประธานแล้ว ให้วิ่งออกจากแถวมายืน เฝ้าระวังแถวอยู่ด้านล่าง เยื้องประธาน หันหน้า เฉียง  ๔๕  องศา ระหว่างประธานกับแถวลูกเสือสวนสนาม ในท่า วันทยาวุธ อยู่กับที่  จนกว่าจะหมดแถวขบวนสวนสนามของลูกเสือ

            ผู้บังคับขบวนสวนสนาม วิ่งกลับเข้าที่ แสดงความเคารพ และเรียบอาวุธ ยืนในท่าตรงจนกว่าทุกแถวเข้าประจำที่

            เมื่อลูกเสือเข้าประจำที่แล้ว  ผู้บังคับขบวนสวนสนามจะสั่ง “ลูกเสือ  ส่งประธานในพิธี  ตรงหน้า ระวัง      วันทยาวุธ”  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  จบแล้ว ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง  “ เรียบ อาวุธ”     “ลูกเสือ เลิกแถว” จบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]