ดาวน์โหลดข้อสอบ วิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชา ผู้จัดการค่ายพักแรม

ดาวน์โหลดข้อสอบ วิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชา ผู้จัดการค่ายพักแรม จากหนังสือ วิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชา ผู้จัดการค่ายพักแรม สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวอย่างแบบทดสอบลูกเสือ 

แบบทดสอบภาคทฤษฎี จงวงกลมล้อมรอบหัวข้อคำตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียว

1. ลูกเสือที่จะเรียนวิชาผู้จัดการค่ายพักแรมต้องมีประสบการณ์อย่างไร
ก. เคยอยู่ค่ายพักแรม
ข. เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ค. เคยอยู่ค่ายพักแรมมาแล้ว 5 ครั้ง
ง. เคยอยู่ค่ายพักแรมมาแล้ว 3 ครั้ง

2. วิชาผู้จัดการค่ายพักแรมลูกเสือจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไร
ก. การหุงหาอาหาร
ข. การสร้างที่พักอาหาร
ค. การใช้เครื่องมือในการอยู่ค่ายพักแรม
ง. ถูกทุกข้อ

3. การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ค้างคืนและปฏิบัติกิจกรรม
ข. ค้างคืนไม่ต้องปฏิบัติกิจกรรม
ค. ไม่ต้องค้างคืนแต่ปฏิบัติกิจกรรม
ง. ไม่ต้องค้างคืนและไม่ปฏิบัติกิจกรรม

4. วิชาผู้จัดการค่ายพักแรมลูกเสือสามารถทำอย่างไร
ก. ถ่ายทอดวิชาให้ลูกเสือรุ่นน้อง
ข. ทำหน้าที่แทนผู้กำกับลูกเสือได้
ค. ทำหน้าที่แทนรองผู้กำกับลูกเสือได้
ง. สาธิตกิจกรรมในการอยู่ค่ายพักแรมให้ลูกเสือรุ่นน้อง

5. การก่อกองไฟในการชุมนุมรอบกองไฟโดยท่ัวไปมีกี่แบบ
ก. 2 แบบ
ข. 3 แบบ
ค. 4 แบบ
ง. 5 แบบ

โหลดข้อสอบได้จากหนังสือ  วิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชา ผู้จัดการค่ายพักแรม สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ด้านล่าง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *