พิธีปิดประชุมกองลูกเสือสำรอง

พิธีการลูกเสือสำรอง               

การทำแกรนด์ฮาวล์

ผู้กำกับยืนในท่าตรงหน้าเสาธงอยู่ห่างเสาธง ประมาณ  3  ก้าว   และปฏิบัติดังนี้ 

 1. ผู้กำกับลูกเสือเรียก “แพ็ค แพ็ค แพ็ค”คำท้ายเน้นเสียงหนักพร้อมกับทำสัญญาณมือรูปวงกลม  (รองผู้กำกับอยู่หลังผู้กำกับนอกวงกลม)
 2. ลูกเสือสำรองเมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้กำกับทุกคนจะ ขานรับพร้อมกันด้วยคำว่า“แพ็ค”แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็ก  (ไหล่ชิดไหล่)  รอบผู้กำกับ  (นายหมู่ของหมู่บริการยืนอยู่ตรงหน้า ผู้กำกับหมู่ต่อไปเรียงไปตามลำดับ)
 3. เมื่อเห็นว่าลูกเสือสำรองเข้าแถวเรียบร้อยดีแล้ว ผู้กำกับผายมือทั้งสองข้างออกไปข้างๆ เล็กน้อย    นิ้วทั้งห้าชิดกัน  ฝ่ามือแบหงาย  แล้วลดมือลงเพื่อตรวจดูความเรียบร้อย
 4. ลูกเสือสำรองทุกคนจับมือกัน ขยายออกเป็นรูปวงกลมใหญ่ จนแขนตึงจึงปล่อยมือและจัดวงให้เรียบร้อย
 5. ผู้กำกับลูกเสือตรวจดู เห็นว่าวงกลมเรียบร้อย ดีแล้วให้กางแขนทั้งสองออกไปข้างๆ เสมอไล่ ขนานกับพื้น นิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝ่ามือแบหงายแล้วพลิกฝ่ามือคว่ำลงและงองุ้ม
 6. ลูกเสือสำรองนั่งยอง (นั่งลงบนส้นเท้าทั้งสองข้าง) ลงทันที แขนทั้งสองเหยียดตรงอยู่ระหว่างเข่า มือทั้งสองห่างกันเล็กน้อยแบะเข่าออกพอสมควร    นิ้วชี้และนิ้วกลางทั้งสองมือเหยียดชิดกัน  แตะพื้น  นิ้วอื่นๆงอไว้ในอุ้งมือ  (นิ้วหัวแม่มือกดนิ้วนางกับนิ้วก้อยไว้)
 7. ผู้กำกับลูกเสือพลิกฝ่ามือทั้งสองหงายขึ้น
 8. ลูกเสือสำรองแหงนหน้าขึ้นร้องพร้อมกันว่า “อาเคล่า เราจะทำดีที่สุด” เมื่อสิ้นคำว่า “สุด”  ลูกเสือสำรองกระโดดขึ้นยืน  เท้าทั้งสองชิดกัน  พร้อมกับยกมือทั้งสองที่อยู่ในท่านั่ง ไปไว้เหนือหูและชิดหู
 9. นายหมู่ลูกเสือซึ่งทำหน้าที่เป็นหมู่บริการวันนั้นจะร้องขึ้นว่า“จงทำดี จงทำดี จงทำดี”การร้องให้หันหน้าไปทางซ้ายตรงหน้าและขวาตามลำดับ (เวลาร้องไม่ต้องผงกศีรษะ)
 10. เมื่อสิ้นคำที่สามแล้วให้ลูกเสือสำรองลดมือซ้ายลงมาแนบลำตัวอย่างว่องไวส่วนมือขวาลดลงมาทำวันทยหัตถ์แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า“เราจะทำดี  จะทำดี  จะทำดี”  ขณะที่ลูกเสือร้องนี้  ให้ผู้กำกับทำ  วันทยหัตถ์  ตามแบบลูกเสือ  สำรอง (สองนิ้ว) เป็นการรับการเคารพของลูกเสือ และอาจกล่าว คำขอบใจหรือคำอื่นใด  สั้นๆก็ได้

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสำรอง

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้  แกรนด์ฮาวล์ –ชักธง – สวดมนต์ – สงบนิ่ง – ตรวจ-แยก

1. แกรนด์ฮาวล์  ผู้กำกับยืนอยู่หน้าเสาธง ห่างจากเสาธง  ประมาณ 3 ก้าวเรียกลูกเสือทำแกรนด์ฮาวล์ มีรองผู้กำกับยืนอยู่หลังผู้กำกับ นอกวงกลม  หลังจากทำแกรนด์ฮาวล์แล้วลูกเสือสำรองอยู่ในท่าตรง

 1. ชักธงขึ้นให้จัดลูกเสือที่เป็นหมู่บริการ2 คนเป็นผู้ชักธงผู้กำกับสั่ง“ตัวแทนหมู่บริการชักธงชาติ”ลูกเสือที่จัดเตรียมไว้  เดินเข้าไปห่างจากเสาธงประมาณ   2  ก้าว  เท้าชิด  แสดงความเคารพท่าวันทยหัตถ์พร้อมกันลดมือลง  คนที่อยู่ขวามือเข้าไปแก้ เชือกที่ผูกธงโดยก้าว 2 ก้าวเท้าชิด แล้วถอยหลัง 2 ก้าวเท้าชิด  คลี่เชือกธงออกแล้วส่งให้คนทางซ้ายมือ  ผู้กำกับเป็นผู้สั่ง  “แพ็ค  –  วันทยหัตถ์”  ลูกเสือสำรองในวงกลม  ทำวันทยหัตถ์ (ผู้กำกับและรองผู้กำกับวันทยหัตถ์ 3 นิ้ว)ตัวแทนหมู่ บริการนำร้องเพลงชาติ  เมื่อจบเพลง    ลูกเสือที่อยู่ ขวามือ รวบเชือกธง นำเข้าไปผูกที่เสาธง 2  ก้าวเท้าชิด อีกคนหนึ่งยืนในท่าตรง เมื่อผูกเชือกเรียบร้อยแล้วให้ถอยหลัง 2 ก้าวเท้าชิด ทั้งสองคนทำวันทยหัตถ์พร้อมกันลดมือลง  (ขณะนี้ทุกคนในแถววงกลมยังอยู่ในท่าวันทยหัตถ์ส่วนผู้กำกับและรองผู้กำกับลดมือลงพร้อมกับลูกเสือสองคนที่ มาชักธงทำความเคารพแล้ว) ผู้ชักธงกลับเข้าที่เดิมพร้อมกับทำวันทยหัตถ์เหมือนลูกเสือในแถว  ผู้กำกับสั่ง  “ลดมือลง”ลูกเสือสำรองทุกคนลดมือลงพร้อมกัน
 1. สวดมนต์ ผู้กำกับสั่ง “ตัวแทนหมู่บริการนำสวดมนต์ถอดหมวก” ทุกคนถอดหมวกโดยจับที่ กระบังหมวกด้วยมือขวา  ลดมือลง มือซ้ายประกบพนมมือ  หน้าหมวกหงายขึ้นข้างบน  ข้างในหมวกหันไปทางซ้ายมือ
 2. สงบนิ่ง  ผู้กำกับสั่ง “สงบนิ่ง”มือขวาจับกระบังหมวกจากท่าไหว้พระ หย่อนมือลงมาด้านล่างแขนตึง      มือซ้ายกุมที่หลังมือขวาก้มหน้าเล็กน้อย    ระลึกถึงผู้มีพระคุณประมาณ 1 นาที ผู้กำกับสั่ง   “ สวมหมวก  ”
 3. ตรวจ  การตรวจในขั้นตอนนี้ให้ตรวจ ร่างกาย  เล็บ ฟัน ผม ความสะอาด โดยผู้กำกับเป็นผู้กำหนด

วิธีการตรวจ 

ในกรณีที่ผู้กำกับจะให้รองผู้กำกับเป็นผู้ตรวจ รองผู้กำกับเมื่อได้รับมอบหมายให้ไปตรวจลูกเสือหมู่ใด  ให้ก้าวเข้าไปในวงกลมแล้วทำความเคารพผู้กำกับก่อน แล้วจึงไปตรวจหมู่ลูกเสือ  เมื่อรองผู้กำกับมาถึงหมู่ใด ให้ยืนห่างจากหมู่ลูกเสือประมาณ 3 ก้าว  นายหมู่ลูกเสือหมู่นั้น สั่งลูกเสือในหมู่ของตนว่า “หมู่สี…….ตรง” นายหมู่คนเดียวทำวันทยหัตถ์   ลดมือลง   ก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว  ทำวันทยหัตถ์  แล้วรายงานว่า  “หมู่สี…….พร้อมที่จะได้รับการตรวจแล้วครับ/ค่ะ”  เมื่อรายงานจบลดมือลงถอยหลังเข้าที่เดิมทำวันทยหัตถ์ ลดมือลง  ผู้ตรวจจะตรวจนายหมู่ก่อน  แล้วจึงตรวจสมาชิกในหมู่ต่อไป  ขณะที่ผู้ตรวจ  ตรวจสมาชิกในหมู่  ให้นายหมู่ตามไปด้วย  เพื่อรับฟังคำแนะนำและข้อบกพร่องของสมาชิกในหมู่ของตน  เมื่อครบทุกคนแล้ว  นายหมู่กลับเข้าที่  ทำวันทยหัตถ์ แล้วกล่าวว่า  “หมู่สี…ขอขอบคุณครับ/ค่ะ”  หลังจากนั้น  นายหมู่สั่ง  “ตามระเบียบพัก”

รองผู้กำกับที่ตรวจเสร็จแล้ว  ให้รายงานผู้กำกับได้ทันที ไม่ต้องรอกัน  โดยรายงานที่หน้าหมู่ที่ตนเองไปตรวจในกรณีที่ผู้กำกับให้นายหมู่เป็นผู้ตรวจ  เมื่อนายหมู่ได้ยิน ผู้กำกับ ว่า “ให้นายหมู่

เป็นผู้ตรวจ ”  ให้นายหมู่ ทำวันทยหัตถ์  แล้วก้าวออกมาหน้าหมู่ตนเอง 3 ก้าว  รองนายหมู่วิ่งอ้อมด้านหลังหมู่ตนเองไปยืนแทนที่นายหมู่  ทำหน้าที่แทนนายหมู่  (วิธีการตรวจทำเหมือนรองผู้กำกับตรวจ)  เมื่อตรวจเสร็จแล้วให้ยืนรออยู่ก่อน  จนเห็นว่าทุกหมู่ตรวจเรียบร้อยแล้ว  จึงวิ่งไปเข้าแถวหน้ากระดานหน้าผู้กำกับ นายหมู่ หมู่บริการอยู่หัวแถว  เพื่อรายงานการตรวจ  การรายงานให้รายงานทีละคน  คนไหนจะรายงานให้ก้าวมาข้างหน้า 1 ก้าว  พร้อมกับทำวันทยหัตถ์  แล้วรายงานผลการตรวจเสร็จแล้วลดมือลง  ถอยหลังเข้าที่  จนครบทุกคนแล้ว  ผู้กำกับสั่ง  “นายหมู่กลับเข้าที่”นายหมู่ทำวันทยหัตถ์ลดมือลงขวาหัน  วิ่งกลับหมู่ของตนเอง  เมื่อนายหมู่กลับมาถึง  ให้รองนายหมู่กลับที่เดิม  ผู้กำกับสั่ง  “แพ็ค แยก” ให้ลูกเสือทุกคนทำขวาหัน

พิธีปิดประชุมกองลูกเสือสำรอง

ให้ปฏิบัติดังนี้ 

 1. นัดหมาย ผู้กำกับเรียก “แพ็ค แพ็ค  แพ็ค”ลูกเสือสำรองเข้าแถวรูปวงกลมเล็กผู้กำกับนัดหมาย  สั่งการ  แนะนำตักเตือน เพื่อให้การเรียนการสอนในครั้งต่อไปสมบูรณ์มากขึ้น
 1. ตรวจ การตรวจในตอนปิดประชุมกองนี้ จะเป็นการตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย เท่านั้น เพราะเหตุว่าลูกเสือเรียนมาเป็นเวลานานแล้ว เครื่องแต่งกายย่อมไม่เรียบร้อย และจะต้องแต่งเครื่องแบบกลับบ้าน ผ่านที่ชุมชนหลายแห่งถ้าไม่เรียบร้อยอาจจะนำความเสื่อมเสียมาสู่กองลูกเสือของตนได้
 1. แกรนด์ฮาวล์ ปฏิบัติเช่นเดียวกับตอนเปิดประชุมกอง
 2. ชักธงลง ปฏิบัติเช่นเดียวกับตอนเปิดประชุมกอง แต่ไม่ต้องร้องเพลงชาติและไม่ต้องเป่านกหวีด
 3. เลิก  เมื่อชักธงลงแล้ว ผู้ชักธงถอยเข้าที่เสร็จเรียบร้อย ผู้กำกับสั่ง “ลดมือลง” หมดทุกคนแล้วผู้กำกับสั่ง“แพ็ค-เลิก” ลูกเสือทุกคนทำวันทยหัตถ์ต่อผู้กำกับ (ผู้กำกับทำวันทยหัตถ์ตอบ) ลดมือลง  แล้วทำขวาหัน แยกย้ายกันกลับได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *