ข้อสอบคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel

ข้อสอบคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel 15 ข้อ

1.  ข้อใดคือวิธีการคัดลอกข้อมูลที่ถูกต้อง
ก. คัดลอกโดยการลากเมาส์  + กดปุ่ม Ctrl                    
ข. คัดลอกโดยการลากเมาส์  + กดปุ่ม Shift
ค. คัดลอกโดยการลากเมาส์  + กดปุ่ม Ali                      
ง. คัดลอกโดยการลากเมาส์  + กดปุ่ม Tab

2.  เราสามารถทำการยกเลิกการพิมพ์โดยวิธีใด
ก.  กด Ctrl + X               
ข. กด Ctrl + Z              
ค.  กด Ctrl + V             
ง.  กด Ctrl + Q

3.  ถ้าเราไม่ถนัดที่จะใช้เมาส์ในการเลือกเซลล์หลายเซลล์ที่อยู่ติดกัน  ให้เรากดปุ่มกดปุ่มใด ในขณะที่เลือกเซลล์
ก.  Tab                                
ข.  Ctrl                           
ค.  Shift                     
ง.  Shift + A

4. ข้อใดคือปุ่มลัดในการย้ายข้อมูล
ก. Ctrl + N                         
ข. Ctrl + P                   
ค. Ctrl + M                  
ง. Ctrl + X

5.  ข้อใดคือปุ่มลัดในการคัดลอกข้อมูล
ก. Ctrl + C                         
ข. Ctrl + P                   
ค. Ctrl + O                   
ง. Ctrl + X

6. เราสามารถเลือกเซลล์หลายเซลล์ได้โดยการกดปุ่มใดขณะคลิกเลือกเซลล์
ก. Alt                                 
ข. Delete                    
ค. Ctrl                          
ง. Tab

7.  หากข้อความที่เราพิมพ์ลงในเซลล์มีความกว้างเกินขนาดของเซลล์ Excel จะไม่สามารถแสดงข้อความที่พิมพ์ออกมาได้ แต่จะปรากฏข้อความ ใดแทน
ก. ———————-                                         
ข. ##############
ค. ****************                                      
ง.  |||||||||||||

8.  ข้อใดคือฟังก์ชันในการหาผลรวม
ก.  SUM                            
ข. COUNT                    
ค.  IF                           
ง.  DATE

9.  ข้อใดคือฟังก์ชันในการหาค่าต่ำสุด
ก.  SUM                            
ข. Max                        
ค.  IF                           
ง.  Min

10.  ข้อใดคือฟังก์ชันในการนับจำนวน
ก.  SUM                            
ข. COUNT                    
ค.  IF                           
ง.  DATE

11.  ฟังก์ชันใดที่ใช้ในการคำนวนเกรด
ก.  Vlookup           
ข. COUNT                    
ค.  IF                           
ง.  COUNTIF

12.  ถ้าต้องการสร้างฐานข้อมูลใน Excel และต้องการค้นหาข้อมูลต่างๆต้องใช้ฟังก์ชันใด
ก.  Vlookup           
ข. COUNT                    
ค.  IF                           
ง.  COUNTIF

13.  เครื่องหมายสูตรในการคำนวณทางคณิตศาสตร์มีทั้งหมดเท่าใด
ก.  4 ส่วน                            
ข. 5 ส่วน                    
ค.  6 ส่วน              
ง. 7 ส่วน

14.  เครื่องหมายในข้อใดมีความสำคัญเป็นลำดับสุดท้าย
ก.  +                                 
ข. *                             
ค.  /                             
ง.  ( )               

15.  การเขียนฟังก์ชันในการคำนวณจะต้องเขียนเริ่มด้วยเครื่องหมายใด
ก.  /                                  
ข. =                             
ค.  –                             
ง.  ( )   

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *