วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

รวมเทคนิควิธีซ่อม ปริ้นเตอร์ Canon ด้วยตัวเองเบื้องต้น

วิธี RESET ตลับหมึก MP 160

 1. ถอดปลั๊ก เครื่องพิมพ์ออก
 2. กดปุ่ม Power ค้างไว้
 3. เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์
 4. กดปุ่ม Stop/Reset 2 ครั้ง ปล่อยปุ่ม Power
 5. หน้าจอจะขึ้นเลข “0” กดปุ่ม ” + ” 1 ครั้ง หน้าจอจะขึ้นเลข ” 1″
 6. กดปุม Star Color 2 ครั้ง และกดปุม Power 1 ครั้ง รอกระดาษ Test ออกมา 2 แผ่น
 7. เปิดฝาเครื่องพิมพ์ รอหัวพิมพ์เลื่อนมาทางช้าย กอดปลั๊กออก และถอดตลับหมีกออกทั้งดำและสี
 8. ปิดฝาเครื่องพิมพ์ เสียบปลัก แล้วเปิดเครื่อง (กดปุ่ม Power)
 9. เครื่องจะเรียกหาตลับหมึก ให้เปิดฝาเครื่องแล้วใส่ตลับหมึกทั้งสอง ปิดฝาหน้าจอขึ้นเลข 1 OK. พร้อมใช้งาน

วิธีเคลียร์ซับหมึก Canon MP150 , Canon MP 160

 1. ปิดเครื่อง
 2. กดปุม Stop/Reset ค้างไว้ และตามด้วยปุม ON/OFF ค้างตาม
 3. ในขณะที่ยังกดปุม ON/OFF ค้างอยู่ ให้ปล่อยมือจากปุม Stop/Reset
 4. ยังกดปุ๊ม OVOFF ค้งอยู่ ให้กดปุม Stop/Reset อีก 2 ครั้ง เสร็จแล้วปล่อย มือจากปุ๊มทั้ง 2 ปุ่ม
 5. ไฟสีเขียวจะกระพริบสักพักแล้วจะหยุด
 6. เมื่อไฟกลายเป็นสีเขียวค้าง กดปุ่ม Stop/Reset 4 ครั้ง
 7. กดปุม ONVOFF เพื่อปิดปริ๊นท์เตอร์ (บางทีอาจต้องกด 2 ครั้ง เพื่อปิด)
 8. เปิดปริ๊นท์เตอร์ ก็จะใช้งานได้ตามปกติ

วิธีเคลียร์ซับหมึก  Canon ip1880, ip1980, ip2770, mp258, mp28Z, mp237, mx377, e510, mx318, mx308 , error POZ EO8 โปรแกรมเคลียร์ชับหมึก MP287 Services mode mp28Z

อันดับแรก เข้า Sevices mode mp287 โดยการกดปุ่มก่อนโดย

 1. ปิดเครื่อง รอจนไฟที่ปุ่ม Power ดับ
 2. ถอดสาย USB ออกก่อน *ห
 3. กดปุ่ม Power พร้อมกับปุม Resume
 4. ปล่อยปุม Resume และกดไป 5 ครั้ง (ปุม Power ยังไม่ปล่อย)
 5. จากนั้นเมื่อปุ่มครั้งที่ 5 กดไปแล้ว ค่อยปล่อยปุ่ม Power จากนั้นรอจนกว่า ไปเขียวจะหยุด
 6. จากนั้น รีบใส่กระดาษไป 2 แผ่น

ขั้นต่อไป

 1. เสียบสาย USB คลับคืนเหมือนเดิม
 2. ปริ๊นเตอร์ยังเปิดอยู่นะครับ
 3. ดาวน์โหลดโปรแกรมเคลียร์ซับหมึก Service Tools MP287 เพื่อเคลียร์ซับหมึก mp287
 4. เปิดโปรแกรม Service Tools
 5. กดปุม Main 1 ครั้งและรอจนกว่าจะมีข้อความบอกว่า A function was finished จากนั้นกด OK.
 6. กดปุ่ม platen 1 ครั้ง
 7. กดปุม EEPROM 1 ครั้ง
 8. กดปุ่ม Power เพื่อปิด และเปิดเครื่องอีกครั้งก็เสร็จแล้ว

วิธีเคลียร์ขับหมึก canon mp237

1. ปิดเครื่องพริ้นเตอร์ รอจนไฟที่ปุ่ม Power ดับ
2. กดปุม Stop/Reset ค้างไว้ แล้วกดปุม Power ค้างตาม
3. ปล่อยปุ่มStop/ Reset แล้วกด StoplReset 6 ครั้ง (ปุ่ม Powerยังกดอยู่)
4. จากนั้นเมื่อปุ่มครั้งที่ 6 กดไปแล้ว ค่อยปล่อยปุ่ม Powerเตรียมกระดาษให้พร้อม 2 แผ่นเปิดโปรแกรมคลิกตามเสต็ปด้านล่าง
5. คลิก Main 1 ดรัง > คลิก OK
6. คลิก EEPROM 1 ดรัง > คลิก OK
7. คลิก Save EEPROM (มุมขวาบน) 1 ดรัง > คลิก OK

เสร็จขั้นตอน กดปุ่ม Power เพื่อปิด

อ้างอิง รวมวิธีซ่อมเครื่องปริ้น canon ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 (เชียงราย)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น
Chutsarun เมื่อ 20/04/2019 11:30

เคลียร์ ซับหมึก เครื่อง Printer Cannon E510
ทำอย่างไรคะ