การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ล่าสุด 28 มีนาคม 2562

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ล่าสุด 28 มีนาคม 2562

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ล่าสุด 28 มีนาคม 2562

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑. วัตถุประสงค์ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑.๑ การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ

๑.๒ การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

๑.๓ การให้รางวัลจูงใจ

๑.๔ การให้ออกจากราชการ

๑.๕ การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ โดยประเมินปีละ ๒ ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ ดังนี้

ครั้งที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาศมถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป ครั้งที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน ๒.

แบบประเมิน

แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งเป็น ๔ สายงาน ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

แบบที่ ๒ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา

แบบที่ ๔ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา

ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิกที่นี่

อ้างอิงที่มา : https://www.otepc.go.th/index.php/notice-law-rule/circularnotice/2473-6-2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *