วันอาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2563

ข้อสอบคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้อง และทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิด

……………………..1) โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่ใช้นำเสนอผลงาน

……………………..2) โปรแกรม Microsoft Word ไม่สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นในชุด Office ได้

……………………..3) Title bar เป็นแถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่

……………………..4) ตัวชี้เมาส์คือสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งของเมาส์บนจอภาพ

……………………..5) Ctrl + End คือการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปไว้ที่ต้นบรรทัด

……………………..6) Ctrl + Home คือการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปไว้ที่ต้นบรรทัด

……………………..7) กรณีที่เราพิมพ์ภาษาไทยอยู่ที่แถบแสดงสถานะจะขึ้นว่า Th

……………………..8) การกด Delete เป็นการลบตัวอักษรทางซ้ายมือ

……………………..9) การบันทึกเอกสารใช้คำสั่ง แฟ้ม >> บันทึก

……………………..10) โปรแกรม Microsoft Word สามารถแปลงเอกสารเป็นเว็บไซต์ได้


Loading...