คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปี 3

คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปี 3

คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนคร ลําปาง จังหวัดลําปาง ฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยี สารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ โดยนักเรียน สามารถศึกษาหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย คุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขั้นตอนการใช้สื่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขั้นตอนการโหลดบทเรียนมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งบทเรียน วิธีการ เรียกใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยี สารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะมีเนื้อหา การลงชื่อผู้เรียน เมนูหลัก เมนูมาตรฐาน ตัวชี้วัด เมนู แบบทดสอบก่อนเรียน เมนูรอบรู้ข้อมูล เมนูแหล่งข้อมูลและการค้นหา เมนูการนําเสนอข้อมูล เมนูอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เมนูแบบทดสอบหลังเรียน และ เมนูผู้จัดทํา คู่มือจะอธิบายถึงวิธีการใช้งานบทเรียนตั้งแต่ ขั้นเริ่มต้น ขั้นตอนต่างๆ ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จนถึงการออกจากบทเรียน

ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการใช้งาน ควบคู่กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จรรยา วงศ์ไชย

ดาวน์โหลด : https://drive.google.com

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *