ตัวอย่าง บรรณานุกรม

ตัวอย่างบรรณานุกรม

สารสนเทศที่สืบค้นจากเว็บไซต์ต่างๆ

     รูปแบบ (ชื่อเอกสารหรือสารสนเทศใช้ตัวอักษรธรรมดา ไม่เป็นตัวเอน)

ผู้แต่ง.//(ปีที่เผยแพร่ หรือ วัน เดือน ปีที่เผยแพร่ หากมีข้อมูลครบ กรณีไม่ปรากฏ ให้ใช้ n.d. หรือ ม.ป.ป.).//
////////ชื่อเรื่องของเอกสารหรือสารสนเทศ.//สืบค้นจาก (ระบุ URL)

หมายเหตุ : // หมายถึง การเว้นวรรค 2 เคาะ

ตัวอย่าง

นลิน ญานศิริ, สรจักร เกษมสุวรรณ, และ เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต.  (2557).  แหล่งที่มาของมลพิษทางทะเล
        ในอ่าวไทย.  สืบค้นจาก http://www.healthcarethai.com/แหล่งที่มาของมลพิษทางทะเลใน
        อ่าวไทย

Health Central Network.  (2009).  Heart attack symptoms and warning signs.  Retrieved from
        http://www.healthcentral.com/heart-disease/patient-guide-44510-6.html

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *