วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

การเขียนปกรายงาน

การเขียนปกรายงานมีหลายรูปแบบ ตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอรายงานนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นปกรายงานของนักเรียน ของนักศึกษา หรือแม้กระทั่งครู อาจารย์  และการเขียนรายงาน การทำรายงานนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องมีในการเรียน และวันนี้แอดมินก็มีการเขียนปกรายงานที่ถูกต้องมาฝากทุกท่านเพื่อที่จะได้เขียนปกรายงานได้ถูกต้องครับผม

ตัวอย่างหน้าปกรายงาน

ปกของรายงาน โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. หน้าปก(ปกนอก) ใช้กระดาษแข็งสีขาวประกอบด้วยข้อความ 4 ส่วน ได้แก่
1.1 ชื่อเรื่องรายงาน  (ตัวอักษร 26 ตัวหนา)
1.2 เสนอ  (ตัวอักษร 22 ตัวหนา)
1.3 ชื่อผู้จัดทำรายงาน (จัดทำโดย) (ตัวอักษร 22 ตัวหนา)
1.4 ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ตัวอักษร 20 ตัวหนา)
1.5 โรงเรียนหรือสถานศึกษา (ตัวอักษร 20 ตัวหนา)

2. หน้าปกรอง(ใช้กระดาษเปล่าสีขาว)
3. หน้าปกใน (เหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว)

ดาวน์โหลดไฟล์ปกรายงาน
PDF ตัวอย่างหน้าปกรายงาน
Word ตัวอย่างหน้าปกรายงาน 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]