ข้อสอบคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word

1. โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานด้านใด
ก. งานด้านเอกสาร
ข. งานด้านการคํานวณ, ทํากราฟ
ค. งานด้านกราฟฟิก
ง. งานด้านนําเสนอผลงาน

2. การแทรกภาพตัดปะใช้คำสั่งอะไรในการแทรก
ก. แทรก > รูปภาพ > ภาพตัดปะ
ข. แฟ้ม > รูปภาพ > ภาพตัดปะ
ค. แทรก > รูปภาพ > ภาพจากแฟ้ม
ง. แฟ้ม > รูปภาพ >ภาพจากแฟ้ม

3. คําสั่ง Save กับ Save As เหมือนหรือต่างกัน อย่างไร
ก. เหมือนกัน คือ เป็นคําสั่งที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
ข. เหมือนกัน คือ เป็นคําสั่งที่ใช้ในการบันทึกไฟล์ที่มีอยู่แล้ว
ค. ต่างกัน คือ คําสั่ง Save ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลใหม่ ส่วนคําสั่ง Save As ใช้สําหรับสําเนาไฟล์ข้อมูล
ง. ต่างกัน คือ คําสั่ง Save จะทําการบันทึกงานที่สร้างใหม่ทับไฟล์เดิม ส่วน Save As จะบันทึกเป็นไฟล์ใหม่

4. Word Art คืออักษรอะไร
ก. อักษรธรรมดา
ข. อักษรเอียง
ค. อักษรศิลป์
ง. อักษรหนา

5. ถ้าเราต้องการทําตัวอักษรห้อย เราจะต้องเรียกใช้คําสั่งใด
ก. เครื่องมือ > กำหนดเอง > รูปแบบ > ตัวห้อย
ข. เครื่องมือ > รูปแบบ > กำหนดเอง > ตัวห้อย
ค. มุมมอง > เครื่องมือ > รูปแบบ > ตัวห้อย
ง. มุมมอง > รูปแบบ > เครื่องมือ > ตัวห้อย

6. การตั้งค่าขอบกระดาษ ใช้คําสั่งอะไร
ก. คลิกที่ File -> Setup Page -> Paper size
ข. คลิกที่ Format -> Margins -> Page Setup
ค. คลิกที่ File -> Page Setup -> Margins
ง. คลิกที่ File -> Format -> Margins

7. ฟอนต์สำหรับใช้งานภาษาไทยต้องลงท้ายด้วยอะไร
ก. UPC
ข. New
ค. Txt
ง. Doc

8. แถบเมนูมีทั้งหมดกี่เมนู
ก. 7 เมนู
ข. 8 เมนู
ค. 9 เมนู
ง. 10 เมนู

9. การเปิดเอกสารเก่าขึ้นมาใช้งาน ใช้คำสั่งใด
ก. แฟ้ม > เอกสารใหม่
ข. แฟ้ม > เปิด
ค. มุมมอง > เปิด
ง. มุมมอง > แฟ้มเอกสาร

10. การปิดโปรแกรม Microsoft Word ใช้เมนูใด
ก. แฟ้ม > จบการทำงาน
ข. แฟ้ม > ปิด
ค. หน้าต่าง > จบการทำงาน
ง. หน้าต่าง > ปิด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 3.5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *