ข้อสอบคอมพิวเตอร์โปรแกรม ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ

ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้อง และทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิด

……….1) โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่ใช้นำเสนอผลงาน

……….2) โปรแกรม Microsoft Word ไม่สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นในชุด Office ได้

……….3) Title bar เป็นแถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่

……….4) ตัวชี้เมาส์คือสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งของเมาส์บนจอภาพ

……….5) Ctrl + End คือการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปไว้ที่ต้นบรรทัด

……….6) Ctrl + Home คือการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปไว้ที่ต้นบรรทัด

……….7) กรณีที่เราพิมพ์ภาษาไทยอยู่ที่แถบแสดงสถานะจะขึ้นว่า Th

……….8) การกด Delete เป็นการลบตัวอักษรทางซ้ายมือ

……….9) การบันทึกเอกสารใช้คำสั่ง แฟ้ม >> บันทึก

………10) โปรแกรม Microsoft Word สามารถแปลงเอกสารเป็นเว็บไซต์ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...