ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเก็บข้อมูล การประมวลผล เลือกใช้ซอฟต์แวร์

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์
เรื่อง การเก็บข้อมูล การประมวลผล เลือกใช้ซอฟต์แวร์

1. ข้อมูล หมายถึงข้อใด
ก. สิ่งต่างๆ ที่เรารับรู้ได้
ข. สิ่งที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
ค. ข้อความที่อยู่ในหนังสือเรียน
ง. ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง

2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของข้อมูลที่ดี
ก. มีความสวยงาม
ข. มีความถูกต้อง
ค. มีความทันสมัย
ง. มีความน่าเชื่อถือ

3. ข้อใดหมายถึง ข้อมูลสารสนเทศ
ก. ข้อมูลบนหนังสือเรียน
ข. ข้อมูลที่มีอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
ค. ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลตรวจสอบแล้วอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ง. ไม่มีข้อถูก

4. การกู้ข้อมูลหมายถึงอะไร
ก. การนำข้อมูลที่ถูกทำลายลบทิ้งแล้วเรียกกลับมาใช้ใหม่
ข. เป็นการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
ค. การนำรายงานมาถ่ายเอกสารทำสำเนา
ง. ไม่มีข้อถูก

5. เมื่อเราเผลอลบไฟล์งาน เราจะเรียกกลับคืนสามารถทำได้อย่างไร
ก. มาสามารถทำได้
ข. ใช้คำสั่ง Undo ของโปรแกรมนั้นๆ
ค. ใช้คําสั่ง Restore ใน Recycle bin (ถังขยะ)
ง. กดปุ่มย้อนกลับ backspace

6. ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่ป้อนข้อมูล
ก. Monitor (จอภาพ)
ข. Mainboard (เมนบอร์ด)
ค. Keyboard(แป้นพิมพ์)
ง. Printer (เครื่องพิมพ์)

7. การคลิกเม้าส์ 2 ครั้ง ที่จะให้โปรแกรมทำงาน ต้องคลิกเม้าส์ข้างใด
ก. ด้านซ้ายมือ
ข. ด้านซ้ายขวา
ค. สองข้างพร้อมกัน
ง. ข้างใดก็ได้

8. การจับเม้าส์ที่ถูกต้องควรทำอย่างไร
ก. ใช้เฉพาะนิ้วโป้ง และนิ้วก้อยเท่านั้น ที่แตะตัวเม้าส์
ข. จับเม้าส์เบาๆ วางนิ้วชี้ไว้ที่ปุ่มซ้ายบนเม้าส์
ค. จับเม้าส์หลวมๆ วางนิ้วชี้ไว้ที่ปุ่มซ้ายมือบนเม้าส์
ง. จับเม้าส์เบาๆ ใช้นิ้วชี้เลื่อนไปเลื่อนมา

9. เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้วหรือใช้เฉพาะสำหรับโปรแกรมนั้นๆ ควรใช้ปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
ก. ปุ่ม Caps Lock
ข. ปุ่ม Esc
ค. ปุ่ม Shift
ง. ปุ่ม Enter

10. ซอฟต์แวร์ (Software) หรือ โปรแกรม หมายถึงข้อใด
ก. ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นคำสั่งของหน้าจอ
ข. ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นคำสั่งของฮาร์ดดิสก์
ค. ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นคำสั่งของคอมพิวเตอร์
ง. ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นคำสั่งของเมาส์

11. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ตรงกับข้อใด
ก. Microsoft windows
ข. Microsoft Power Point
ค. VLC Media Player
ง. Facebook

12. ถ้ากดปุ่ม Caps Lock บนแป้นพิมพ์ให้ดวงไฟ Caps Lock สว่าง จะเกิดผลอย่างไร
ก. พิมพ์ได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
ข. พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรบน
ค. พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรล่าง
ง. พิมพ์ได้เฉพาะสัญญลักษณ์พิเศษ

13. ถ้ากดปุ่ม Num Lock บนแป้นพิมพ์ให้ดวงไฟ Num Lock สว่าง จะเกิดผลอย่างไร
ก. พิมพ์ได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
ข. พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรบน
ค. พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรล่าง
ง. พิมพ์ได้เฉพาะสัญญลักษณ์พิเศษ

14. โปรแกรมใดมีจุดประสงค์หลักเพื่อนำมาใช้งานพิมพ์เอกสาร
ก. AVG AntiVirus
ข. Adobe Reader
ค. Microsoft Power Word
ง. Media Player

15. โปรแกรมใดมีจุดประสงค์หลักเพื่อนำมาป้องกันไวรัส
ก. AVG AntiVirus
ข. Adobe Reader
ค. Microsoft Power Word
ง. Media Player

16. โปรแกรม AVG AntiVirus เป็นโปรแกรมประเภทใด
ก. โปรแกรมสำนักงาน
ข. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์
ค. โปรแกรม ดูหนังฟังเพลง
ง. โปรแกรมสแกนไวรัส

17. ข้อใดคือโปรแกรมที่ให้สำหรับ ดูหนังฟังเพลง
ก. Adobe Reader
ข. Windows Media Player
ค. Essentials
ง. Opera

18. ข้อใดเป็นโปรแกรมสำหรับการสนทนาโต้ตอบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งหมด
ก. Facebook , Windows Media Player
ข. PowerPoint, Twitter
ค. Whats app , LINE
ง. Skype, Power DVD

19. เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (โปรแกรม) ใดจะถูกใช้งานเป็นอันดับแรก
ก. โปรแกรมอินเตอร์เน็ต
ข. โปรแกรมป้องกันไวรัส
ค. โปรแกรม google chrome
ง. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

20. เว็บไซต์ใดที่ให้บริการ Social Network เครือข่ายสังคม
ก. www.sanook.com , www.kapook.com
ข. www.facebook.com , https://twitter.com
ค. www.maelao.ac.th , www.dek-d.com
ง. www.puntip.com , http://pay.garena.in.th

เฉลย
1. ง. ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง
2. ก. มีความสวยงาม
3. ค. ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลตรวจสอบแล้วอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
4. ก. การนำข้อมูลที่ถูกทำลายลบทิ้งแล้วเรียกกลับมาใช้ใหม่
5. ค. ใช้คําสั่ง Restore ใน Recycle bin (ถังขยะ)
6. ค. Keyboard (แป้นพิมพ์)
7. ก. ด้านซ้ายมือ
8. ข. จับเม้าส์เบาๆ วางนิ้วชี้ไว้ที่ปุ่มซ้ายบนเม้าส์
9. ข. ปุ่ม Esc
10. ค. ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นคำสั่งของคอมพิวเตอร์
11. ก.  Microsoft windows
12. ข. พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรบน
13. ก. พิมพ์ได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
14. ค. Microsoft Power Word
15. ก. AVG AntiVirus
16. ง. โปรแกรมสแกนไวรัส
17. ข. Windows Media Player
18. ค. Whats app , LINE
19. ง.  ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
20. ข. www.facebook.com , https://twitter.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *