วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

ติดตามโครงสร้างข้อสอบ Onet NT เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์

โครงสร้างข้อสอบ คือ กรอบแนวทางในการเตรียมนักเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในการสอบระดับชาติ และการ Test ต่างๆที่โรงเรียนต้องนำนักเรียนเข้าสอบ บางครั้งอาจจะไม่ได้ศึกษา  เมื่อเราจัดการเรียนการสอนแนะนำนักเรียนอาจจะทำให้ นักเรียนของเราพลาดข้อสอบหลายๆข้อไปได้ (ประเทศเรานิยมการสอบ T_T)

ตัวอย่างโครงสร้างข้อสอบ โอเน็ต ปี 60 ครับ

จะสังเกตเห็นว่า มีการบอกจำนวนข้อ และคะแนน ปรนัยกี่ข้อ อัตนัยกี่ข้อ ใช้เวลาเท่าไหร่

มาตรฐานอะไร ตัวชี้วัดไหน ออกข้อสอบกี่ข้อ ดังนั้นอย่าลืมหาโครงสร้างข้อสอบ และติดตามโครงสร้างข้อสอบมาศึกษา เพื่อเตรียมการสอบของนักเรียนนะครับผม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]