วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

สสวท. แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลดเลย

สสวท. แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลดเลย
“ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา”  https://goo.gl/QNimHb
“เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1”  https://goo.gl/qFoclP
“คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1”  https://goo.gl/9fW66R
“เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2”  https://goo.gl/J6Uv87
“คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2”  https://goo.gl/ugWe3i
“เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3”  https://goo.gl/2lJ5Wu
“คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3”  https://goo.gl/Lp1l4h
“เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4”  https://goo.gl/rfCNTv
“คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4”  https://goo.gl/c13FB9
ที่มา : http://www.scimath.org/stem
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]