โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ผ่านแอพพลิเคชั่น

ระบบลงทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ผ่านแอพพลิเคชั่น (แอนดรอย)
Training OBEC คือแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการช่วยให้ครูสามารถลงทะเบียนเลือกหลักสูตรสำหรับอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียน ด้วยการออกแบบหน้าจอการใช้งานที่สวยงามและขั้นตอนการลงทะเบียนที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ แม้ผู้ใช้งานจะไม่มีประสบการณ์หรือคุ้นเคยกับการใช้งานแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนมาก่อน
ติดตั้ง https://play.google.com/store

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...