วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

Power Point ประกอบการประชุม หลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 2560

Power Point ประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวันที่ 26 .. 61 ท่านสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ดาวน์โหลด https://1drv.ms/f/s!AktJHqBU9YaIgjr8fMfkqmSiFzRZ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)


Loading...