ความหมายของ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน


“ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน” หมายความว่า หลักฐานท่ีแสดงคุณสมบัติของผู้ถือว่ามีมาตรฐาน ความรู้วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภามีสิทธิประกอบวิชาชีพครูโดยอยู่ในความควบคุมของผู้บริหาร สถานศึกษา ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เป็นหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผู้ถือว่า มีความรู้วิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด มีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพครูได้ โดยอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การมีความรู้มาตรฐานวิชาชีพครูนั้น ได้จากการสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง หรือผ่านการรับรองความรู้

โดยการ เทียบโอน, อบรม, หรือทดสอบ ผู้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูครบทั้ง 9 มาตรฐานแล้ว แต่ไม่มีประสบการณ์สอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เมื่อมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบ 1 ปี สามารถให้ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินการปฏิบัติการสอนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

อ้างอิงจาก
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ – ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Loading...