สื่อวิดีทัศน์การอ่านออกเขียนได้

สื่อวิดีทัศน์การอ่านออกเขียนได้
1. การแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ตามสไตล์สุโขทัย ๒
2. การประกันคุณภาพการอ่านและเขียนภาษาไทย ด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง สพป.นครราชสีมา เขต ๑
3. ๕ ประสานสู่การอ่านออกเขียนได้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
4. ห้องเรียนบริบาล เทป ๑ สพป.ระยอง เขต ๑
5. ห้องเรียนบริบาล เทป ๒ สพป.ระยอง เขต ๒
6. แบบสอบวัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (Literacy) สพป.สระแก้ว เขต ๑
7. คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
8. บันได ๔ ขั้นสู่ความสำเร็จการพัฒนาการอ่านการเขียน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
9. การนิเทศแบบร่วมทำงานกับครูในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สพป.สุรินทร์ เขต ๓
10. กระบวนการ ๕ ขั้น จันท์ ๑ สพป.จันทบุรี เขต ๑
11. นวัตกรรม หลักสูตรเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ “๕๕ วัน อ่านออกเขียนได้ สพป.เพชรบุรี ๑
12. โครงการโรงเรียนอ่านออกเขียนได้วิทยา ก้าวใหม่แห่งการพัฒนาสู่การอ่านออกเขียนได้ ๑๐๐% สพป. ร้อยเอ็ด ๑
13. การอ่านจับใจความสำคัญ อ่านเรื่องราวเล่าขานวิถีท้องถิ่น สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒
14. แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ สพป.เชียงราย เขต ๓
15. การพัฒนาความรู้ภาษาไทยจากเพลง เกม บทร้องเล่น และนิทานสระ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
16. สอนอย่างไร เด็กอ่านออกเขียนได้ รู้จักฟัง และพูดสื่อสารได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
17. ชุดพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน สพป.พังงา
18. ชุดส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
19. แบบฝึกทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย สพป.นครราชสีมา เขต ๑
20. อ่านออกต้องเขียนได้ ด้วยตาราง ๔ ช่อง ๗ ขั้นตอน โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร
21. หนังสือเสริมทักษะการอ่านสะกดคำและแจกลูก สพป.พิษณุโลก เขต ๒
22. นิทานหน้าเดียว เดี๋ยวเดียวอ่านได้ โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์
23. การพัฒนาการอ่านและการเขียน โดยใช้สื่อแบบฝึกด้วยวิธีการสอนแบบคู่สัญญา โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
24. ชุดพัฒนาการอ่านสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สพป.นครปฐม เขต ๒
25. แบบฝึกอ่านไทยให้คล่อง เขียนไทยให้ถูกต้อง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
26. แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ สพป.อุดรธานี เขต ๓
27. แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพป.ภูเก็ต
28. ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกด แม่กบ โรงเรียบบ้านกำแพงเพชร
29. แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข
30. หนังสือส่งเสริมการอ่านแบบสามมิติ โรงเรียนบ้านแม่กวัก
31. คู่มือการเขียนเรื่องตามจินตนาการ สพป.พัทลุง เขต ๑
32. ชุดพัฒนาการสอนอ่านเขียนภาษาไทย โครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนภาษาไทย สพป.พระนครศรีอยุทธยา เขต ๒
33. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมพื้นฐาน ๑๒ ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง)
34. หนังสือส่งเสริมการอ่าน “เด็กดี” โรงเรียนบ้านเทนมีย์
35. แบบฝึกการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวการันต์ โรงเรียนบ้านทับใต้
36. อ่านเล่น ๆ ก็เป็นเรื่อง โรงเรียนบ้านช่างปี

ที่มา : สถาบันภาษาไทย สพฐ.

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *