ตัวอย่างเอกสารในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

ตัวอย่างเอกสารในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย จัดโต๊ะให้สวยงามแล้วนำผลงานของเราไปเสนอได้เลยครับผม (แต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันครับ) แต่ที่เหมือนกันคือเราต้องประเมิน 2 ปี 8 ครั้งครับผม ให้ตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน หมวดที่1 การปฏิบัติตน , หมวดที่2 การปฏิบัติงาน ครับผม

1. วีดีทัศน์นำเสนอประวัติส่วนตัวและผลงาน
2. แผ่นพับ (นำเสนอการทำงาน)
3. SAR (คำสั่งต่างๆ)
4. วิจัยในชั้นเรียน
5. นวัตกรรม
6. เกียรติบัตร
7. แฟ้มภาพ
8. บอร์ดแสดงภาพรวม
9. แบบประเมินครูผู้ช่วยให้คณะกรรมการ
10. แผนการจัดการเรียนรู้
11. ผลงานใบประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : – หลักเกณฑ์และวิธํีการประเมิน/แบบประเมิน

4 thoughts on “ตัวอย่างเอกสารในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

  1. รบกวนขอความอนุเคราะห์งาน ประเมินครูผู้ช่วย

  2. รบกวนขอความอนุเคราะห์งาน ประเมินครูผู้ช่วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...