วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด สื่อการเรียนการสอน eDLTV E-learning ปฐมวัย,ประถม,มัธยม

ดาวน์โหลด สื่อการเรียนการสอน eDLTV E-learning 
eDLTV คืออะไร? “eDLTV” คือ “โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เป็นโครงการความร่วมมือของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการนำเนื้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกล ขาดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน สอนเสริม หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือศึกษาเพิ่มเติม
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
2 ความคิดเห็น
ภัคพิมล พลสิทธิ์ เมื่อ 31/05/2017 10:28

สวัสดีค่ะ
ขอกราบขอบพระคุณท่านมากค่ะ ที่ให้ฟอนต์ (แต่ดิฉันยังโหลดไม่ได้เลยค่ะ)
ขอให้จิตที่เป็นกุศลของท่าน จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว พบแต่ความดี ความสุข ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองนะคะ สุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะ
จากครูสอนภาษาไทยที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ภัคพิมล พลสิทธิ์ Oyen

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับผม