วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลด สื่อการเรียนการสอน eDLTV E-learning ปฐมวัย,ประถม,มัธยม

ดาวน์โหลด สื่อการเรียนการสอน eDLTV E-learning 
eDLTV คืออะไร? “eDLTV” คือ “โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เป็นโครงการความร่วมมือของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการนำเนื้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกล ขาดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน สอนเสริม หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือศึกษาเพิ่มเติม
2 ความคิดเห็น
ภัคพิมล พลสิทธิ์ เมื่อ 31/05/2017 10:28

สวัสดีค่ะ
ขอกราบขอบพระคุณท่านมากค่ะ ที่ให้ฟอนต์ (แต่ดิฉันยังโหลดไม่ได้เลยค่ะ)
ขอให้จิตที่เป็นกุศลของท่าน จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว พบแต่ความดี ความสุข ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองนะคะ สุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะ
จากครูสอนภาษาไทยที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ภัคพิมล พลสิทธิ์ Oyen

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับผม


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนออนไลน์ ได้ ใบเกียรติบัตร
ดาวน์โหลด เอกสารพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
ชุดกิจกรรมรายวิชาศิลปะพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ การปฏิบัติระนาดเอกขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แนะนำเว็บไซต์ จำลองการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
visnos.com เว็บรวมสื่อการสอนแบบ Interactive ในวิชาคณิตศาสตร์ 
ดาวน์โหลดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฟรี กว่า 800 เรื่อง
Loading...