วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดคู่มือครู การช่วยนักเรียนให้ เลิกสูบบุหรี่

การช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ครูและนักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าทำไมต้องช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่และนักเรียนทำไมต้องไม่สูบบุหรี่ เนื้อหาภายในเล่มจะเป็นสิ่งที่ครูควรรู้ก่อนที่จะช่วยให้นักเรียน แนวทางและบทบาทของครูในกระบวนการดำเนินการช่วยเหลือให้นักเรียนเลิกสูบบุหรี่

ดาวน์โหลด : คู่มือครู การช่วยนักเรียนให้ เลิกสูบบุหรี่


Loading...