วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ดาวโหลดฟรี ไฟล์ Excel แบบฟอร์มต่างๆ

ใบสำคัญต่างๆ

 • ใบสำคัญรับ (Excel)
 • ใบสำคัญจ่าย (Excel)
 • ใบสำคัญทั่วไป (Excel)
 • ใบสั่งงาน (Excel)
 • ใบรับ-ส่งเอกสาร  (Excel)
 • ใบรับ/ส่งคืนบัญชีเอกสารหลักฐาน  (Excel)

หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย-แบบครึ่งA4 (Excel)
 • หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย-แบบครึ่งA4 (PDF)

แบบฟอร์มบิลต่างๆ และรายงาน

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Excel)
 • ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ (Excel)
 • ใบเสร็จรับเงิน (Excel)
 • ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล (Excel)
 • บิลเงินสด (Excel)
 • ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี (Excel)
 • ใบเพิ่มหนี้/ใบกำกับภาษี (Excel)
 • รายงานภาษีซื้อ (Excel)                   (ตัวอย่าง) รายงานภาษีซื้อ (Excel) พร้อมคำแนะนำ
 • รายงานภาษีขาย (Excel)                  (ตัวอย่าง) รายงานภาษีขาย (Excel) พร้อมคำแนะนำ
 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (Excel)

ไฟล์เกี่ยวกับค่าจ้าง

 • บัญชีคำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาทำงานในวันหยุด (Excel)
 • ทะเบียนลูกจ้าง (Excel)
 • ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (Word)       โบว์ชัวร์ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (PDF)     การเลิกจ้างและการจ่ายค่าชดเชย

แบบแสดงรายการภาษี

 • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • แบบคำขอสำหรับแบบแสดงรายการภาษี

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : http://www.pnkaccount.co.th/15482689/แบบฟอร์มต่างๆ

ขอบคุณบริษัท พีเอ็นเค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
3 ความคิดเห็น
นรินทร์พร เมื่อ 26/02/2017 09:46

ขอบคุณมากค่ะ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

ยินดีครับผม

สถิตย์ เมื่อ 26/02/2017 09:46

ทำแบบฟอร์มใบสั่งขายให้ดูหน่อยครับ