วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียน SAR ของสถานศึกษา” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ”

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ”

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR

ดาวน์โหลด :  แนวทางการเขียนรายงานSAR.pdf

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

ดาวน์โหลด :  คู่มือการประเมินคุณภาพ.pdf

ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

1 ความคิดเห็น
บุศรินทร์ เมื่อ 14/02/2017 10:37

ขอบพระคุณค่ะ
ขอคู่มือปฐมวัย ด้วยค่ะ


Loading...