วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

17 ม.ค. 2017
28799

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

1.โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้ทำอะไร
ก.ใช้สำหรับดูหนัง ฟังเพลง
ข.ใช้สำหรับค้นหาเว็บไซต์ต่าง ๆ
ค.ใช้สำหรับทำภาพกราฟิกต่าง ๆ
ง.ใช้จัดทำเว็บไซต์ต่าง ๆ

2.ความสำคัญงานกราฟิกคืออะไร
ก.เพื่อช่วยในการสร้างเว็บไซต์
ข.เพื่อช่วยในการตกแต่งภาพ
ค.เพื่อช่วยให้คุณภาพงานดียิ่งขึ้น
ง.ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

3.ข้อใดคือไฟล์ของโปรแกรม Photoshop?
ก..ACDC
ข..MPEG
ค..PSD
ง..AVI

4.การปรับขนาดของภาพใช้เมนูใด?
ก.Image, Image Size
ข.Image, Picture
ค.Image, Size
ง.Image, Rotate

5.นามสกุลที่นิยมใช้ในการบันทึกงานจากโปรแกรม Adobe Photoshop คืออะไร?
ก.Rpg , Rf
ข.Jpg , Gif
ค.Abc , Gif
ง.Jpg , Rpg

6.ข้อใดคือคำสั่ง Save As…?
ก.บันทึกข้อมูลทับไฟล์เดิม
ข.ยืนยันการบันทึกข้อมูล
ค.บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ใหม่
ง.ไม่ต้องการบันทึกข้อมูล

7.Resolution คืออะไร ?
ก.ความสูงของภาพ
ข.ความยาวของภาพ
ค.ความละเอียดของภาพ
ง.ความกว้างและความยาวของภาพ

8.ข้อใดไม่ใช่โหมดสีในโปรแกรม Adobe Photoshop ?
ก.RGB Color
ข.CMYK Color
ค.JPG Color
ง.Lab Color

9.การตั้งขนาดของภาพเป็นขนาด A4 ในโปรแกรม Adobe Photoshop ต้องเลือกใหนหมวดใด?
ก.Web
ข.International Paper
ค.Clibboard
ง.Flim & Viedio

10.ข้อใดไม่ใช่หน่วยของความกว้างและความสูงของภาพใน Photoshop
ก.Km
ข.Inch
ค.Points
ง.Pixel

11.หากต้องการใช้คำสั่ง หมุนภาพ ควรจะเลือกใช้คำสั่งใด
ก.Inverse
ข.Free Transform
ค.Filter
ง.Image

12.ข้อใดคือพื้นที่ส่วนที่โปรแกรม Photoshop จะแสดงคุณสมบัติของเครื่องมือที่เราเลือกมาใช้
ก.Menu Bar
ข.Title Bar
ค.Toolbox
ง.Option Bar

13.ข้อใดคือแถบที่รวบรวมคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรมPhotoshop เอาไว้
ก.Menu Bar
ข.Title Bar
ค.Toolbox
ง.Option Bar

14. การเลือกสีพื้นหลังเป็นแบบ Transparent หมายถึง ?
ก.ให้พื้นหลังมีสีขาว
ข.ให้พื้นหลังโปร่งใส
ค.ให้พื้นหลังมีสีตามสี Foreground ที่เลือก
ง.ให้พื้นหลังมีสีตามที่เลือก

15.ในการ Copy ไฟล์แบบง่ายๆสามารถใช้วิธีใด?
ก.กด Ctrl + V
ข.กด Ctrl + C
ค.กด Shift + C
ง.กด Shift + V

จากรูปจงตอบคำถามข้อที่ 16-20

16.จากรูปหมายเลขใดที่ใช้ในการดูดสี
ก.หมายเลข ๑
ข.หมายเลข ๒
ค.หมายเลข ๔
ง.หมายเลข ๕

17.จากรูปหมายเลขใดที่ใช้ในการตัดต่อวัตถุ
ก.หมายเลข ๑
ข.หมายเลข ๒
ค.หมายเลข ๓
ง.หมายเลข ๔

18.จากรูปหมายเลขใดที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุ
ก.หมายเลข ๓
ข.หมายเลข ๔
ค.หมายเลข ๖
ง.หมายเลข ๕

19.จากรูปหมายเลขใดที่ใช้ในการไล่สีวัตถุ
ก.หมายเลข ๓
ข.หมายเลข ๔
ค.หมายเลข ๖
ง.หมายเลข ๕

20.จากรูปหมายเลขใดที่ใช้ในการลบวัตถุ
ก.หมายเลข ๓
ข.หมายเลข ๔
ค.หมายเลข ๖
ง.หมายเลข ๕

เพิ่มเติม 

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
10 ความคิดเห็น
ปณิดา เมื่อ 17/01/2017 15:08

อยากได้ เฉลย

สามารถค้นหาได้ที่ Google ครับผม

Kittipat เมื่อ 17/01/2017 15:08

อยากได้เฉลยข้อสอบด้วยครับ

วรรณา เมื่อ 17/01/2017 15:08

อยากดูเฉลย

อยากดูเฉลยค่ะ

สามารถหาคำตอบได้จาก google ครับผม

waiwai เมื่อ 17/01/2017 15:08

ใช้ plugin อะไรครับ facebook chat

Facebook Messenger for WordPress
ครับผม

ปรียาภรณ์ เมื่อ 17/01/2017 15:08

ขอเฉลยหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

อภิญา เมื่อ 17/01/2017 15:08

ควรมีแบบนี้ต่อไป