วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

เทคนิคการเขียน การวิจัยในชั้นเรียน

11 ต.ค. 2016
5347

การวิจัยในชั้นเรียน ( CAR – Classroom Action Research ) เป็นการพัฒนาการเรียนรู้เชิงระบบโดยใช้ข้อมูลระดับห้องเรียนเป็นฐานการพัฒนา เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามที่หลักสูตรกำหนดไว้

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%8a

เชิญดาวน์โหลด เทคนิคการเขียน การวิจัยในชั้นเรียน
โดย ดร.อดิศักดิ์ จินดานุกูล >> ที่นี่ << 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]