วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้ดาวน์โหลด งานวิจัย วิทยานิพนธ์แบบฉบับเต็ม ได้แล้ว

12 มิ.ย. 2016
14749

Chulalongkorn University

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้ดาวน์โหลด งานวิจัย วิทยานิพนธ์แบบฉบับเต็ม ได้แล้ว

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ (หอสมุดกลาง) เปิดให้บุคคลภายนอกสามารถดาวน์โหลด เอกสารงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ แบบฉบับเต็ม (full text) ได้แล้ว!

สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งงานผ่านเว็บไซต์ https://vpnauthen.car.chula.ac.th/registration/

เว็บไซต์หลัก http://cuir.car.chula.ac.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
17 ความคิดเห็น
นายจิรพล คำต่อตั้ง เมื่อ 12/06/2016 09:18

ขอความอนุเคราะห์บทคัดย่องานวิจัยที่เกี่ยวกับ สะเต็มศึกษา จำนวน 10 เรื่อง เพื่อไปอ้างอิงในการทำวิจัย

ยินดีครับผม

เบญจมาศ เมื่อ 12/06/2016 09:18

ขอความอนุเคราะห์บงานวิจัยที่เกี่ยวกับ สะเต็มศึกษา จำนวน 10 เรื่อง เพื่อไปอ้างอิงในการทำวิจัย เพื่อพัฒนาชุกการสอนstem ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ศิรภัสสร สีใหม่ เมื่อ 12/06/2016 09:18

ขอความอนุเคราะห์งานวิจัยดุษฎีที่เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาจำนวน5เรื่องคะเพื่อใช้อ้างอิงในวิจัยทางการศึกษาคะ..

สามารถเข้าไปค้นหาตามเว็บไซต์ที่ได้แจ้งไว้ได้เลยครับผม

ประไพพักตร์ คำมาก เมื่อ 12/06/2016 09:18

อยากได้งานวิจัยเรื่องการพัฒนาการพูดสำหรับเด็กเล็กค่ะ ขอความอนุเคราะห์ด้วยค่ะ จะทำวิจัยคศ.3 อยากได้เพื่ออ้างอิงค่ะ

ประไพพักตร์ คำมาก เมื่อ 12/06/2016 09:18

อยากได้งานวิจัยเรื่องการพัฒนาการพูดสำหรับเด็กเล็กค่ะ ขอความอนุเคราะห์ด้วยค่ะ เพื่ออ้างอิงค่ะ

วรญา เนศวิจิตร เมื่อ 12/06/2016 09:18

ขอความกรุณาแนะนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพยาบาลค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ

นาสาวสุทธิดา ปั้นทอง เมื่อ 12/06/2016 09:18

ขอความอนุเคราะห์บทคัดย่องานวิจัยที่เกี่ยวกับ อาหารไทยโบราณ เพื่อไปอ้างอิงในการทำวิจัย ขอบคุณค่ะ

ยินดีครับผม

tanaporn เมื่อ 12/06/2016 09:18

ขอแนวทาง งานวิจัยในต่างประเทศ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาค่ะ

ขอบคุณสำหรับคอมเม้นต์ครับผม ไว้จะลองหามาเผยแพร่ครับผม

นาสาวกรรวี นกศรีแก้ว เมื่อ 12/06/2016 09:18

อยากได้งานวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับภาษีค้ะค่ะ ขอความอนุเคราะห์ด้วยค่ะ เพื่ออ้างอิงค่ะ

นาง วาทินี เธียรสุคนธ์ เมื่อ 12/06/2016 09:18

อยากได้งานวิจัยปเอกที่เกี่ยวกับการปรับตัวขององค์การภาครัฐครับ

สุนิสา เมื่อ 12/06/2016 09:18

อยากได้งานวิจัย ป.โท ที่เกี่ยวกับปฐมวัย ขอความอนุเคราะห์ส่งให้ดูเป็นตัวอย่างได้ไหมคะ